Presunúť na hlavný obsah

Prof. Mária Bátorová nominovaná na Slovenku roka 2021

Mesto

Vážení priatelia, dávame vám do pozornosti, že v tomto roku je nominovaná v ankete Slovenka roka v kategórii Veda a výskum aj profesorka, spisovateľka a významná slovenská literárna vedkyňa pani Mária Bátorová, ktorá od detstva žila a pôsobila v Čadci. V živej pamäti máme aj jej nedávny dar nášmu mestu – 33 stromov, ktoré boli vysadené v aleji pri rieke Kysuca (po tom, ako boli pri veternej smršti v roku 2011 v aleji vyvrátené a nenávratné zničené mnohé pôvodné dreviny). Na jej celoživotné pôsobenie a úspechy môžeme byť právom hrdí.

Nepochybne zaslúženú nomináciu prof. Márie Bátorovej na titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum môžete podporiť hlasovaním sms-kou v tvare SR 13 na číslo 7504. Hlasovať môžete aj opakovane viackrát.

Ďakujeme za podporu a Vás hlas.

Prof. Mária Bátorová

Anketa SLOVENKA ROKA má v našej spoločnosti vysoký kredit. Vzdáva úctu ženám, ktoré svojím umom, nadaním a pracovitosťou dokázali vo svojom živote niečo výnimočné a užitočné, za čo im patrí vďaka, pocta a všeobecné uznanie. V minulosti ocenené a v súčasnosti nominované dámy svojou prácou významne zviditeľňujú Slovensko aj v zahraničí. Anketu organizuje časopis Slovenska v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom.

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., literárna vedkyňa, pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV. Je členkou Učenej spoločnosti Slovenska, profesorkou na Masarykovej univerzite Brno a Univerzite Komenského v Bratislave, dlhodobo prednášala na zahraničných univerzitách. Je aj spisovateľkou, autorkou ôsmich vedeckých monografií o tabuizovaných témach moderny v slovenskom, nemeckom, aj anglickom jazyku. Jej vedeckým prínosom je nová komparatistická metóda interpretácie textu a kontextov a zaradenie slovenskej literatúry do paradigmy svetovej moderny. 

Pravidelne prichádza na Kysuce, do Čadce, prednáša a beseduje na tému literatúry a literárnej vedy, dlhodobo sa zúčastňuje a udeľovaním jedného z hlavných ocenení aj podporuje celoslovenskú súťaž Jašíkove Kysuce. 

Je dlhoročnou aktívnou členkou Kysuckej kultúrnej nadácie a Spolku priateľov Čadce. Je nositeľkou čestného titulu a ocenenia Osobnosť Kysúc za celoživotné dielo za rok 2010. 

Viac informácií na: