Presunúť na hlavný obsah

Škola volá! Začíname nový školský rok 2021/2022

Mesto

Už je to tak. Prázdniny sa skončili a všetky školopovinné deti dnes – 2. septembra – prekročia prah svojich škôl. Od prváčikov, ktorí si s veľkým očakávaním sadnú do lavíc po prvýkrát až po deviatakov, ktorí už nepochybne premýšľajú o tom, kam sa vydajú, akú cestu, aké ďalšie štúdium a profesiu si zvolia po skončení základnej školy. V školskom roku 2021/22 bude šesť základných škôl v Čadci navštevovať takmer 1900 chlapcov a dievčat (z toho 197 prvákov). Na pôde siedmych materských škôl privítajú panie učiteľky v 37 triedach viac než 755 detí. Medzi nimi aj tie, ktoré sa už o rok stanú školákmi, keďže pre nich je absolvovanie predprimárneho vzdelávania rok pred začatím školskej dochádzky povinné. 

Na svojich zverencov sa nepochybne tešia už aj naše dve základné umelecké školy, kde deti a mládež všetkých vekových kategórií môžu rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, výtvarného, tanečného i literárno-dramatického umenia. 

Zaujímavé aktivity pripravuje pre členov svojich tematicky i žánrovo bohato ladených krúžkov Centrum voľného času v Čadci. Zápis do jednotlivých krúžkov prebieha od 2. septembra.

Všetkým dievčatkám a chlapcom, všetkým našim malým i veľkým školákom želáme, aby sa školský rok 20201/22 začal šťastne, aby prah svojej triedy prekročili s chuťou spoznávať a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, aby sa im v učení darilo, aby sa tešili so svojimi spolužiakmi a kamarátmi a najmä, aby boli zdraví a spokojní.
Pedagogickým kolektívom želáme do tohto nového školského roky pevné zdravie, veľa energie a optimizmu. Aby nastávajúce vzdelávacie obdobie bolo radostnejšie, aby mohli učiť a venovať sa deťom prezenčne a s väčším pokojom, než tomu bolo počas uplynulého školského roka.

Rodičom detí ďakujeme za dôveru, spoluprácu a podporu pri zvládaní náročných a nepredvídaných situácií. Aj naďalej bude veľmi dôležitá a potrebná.
Tešme sa spoločne s našimi deťmi na nové poznatky, nové zážitky, nové dni, naplňme svoje srdcia i mysle optimizmom a činorodými myšlienkami.
Zaželajme si šťastný školský rok 2021/2022!

Viac informácií nájdete na webových stránkach jednotlivých materských, základných a umeleckých škôl a Centra voľného času v Čadci.