Presunúť na hlavný obsah

SSE vás upozorňuje na podomových predajcov

Mesto

Vážení občania, Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), vás upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!

Čo môže neférový predajca tvrdiť?

  • Že je z energetiky, alebo sa klamlivo vydáva za zástupcu Stredoslovenskej energetiky, a. s., a je potrebné podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu,
  • že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta,
  • že Stredoslovenská energetika, a. s., nie je slovenská spoločnosť a zlučuje sa s inou spoločnosťou alebo že dokonca zaniká.

NEVERTE TAKÝMTO TVRDENIAM, SÚ NEPRAVDIVÉ!

Ako sa nestať obeťou podvodu?

  • Pýtajte si identifikačný preukaz predajcu, na ktorom je jasne uvedené, pre ktorú spoločnosť pracuje. Naši podomoví predajcovia používajú identifikačné preukazy s logom našej spoločnosti a identifikačným číslom, na základe, ktorého je možné si ich totožnosť overiť.
  • Skontrolujte si logo spoločnosti, ktoré je uvedené na zmluvných dokumentoch, ktoré podpisujete.
  • Majte prehľad o vypisovaných údajoch na zmluvách, ktoré vám dáva predajca podpísať. Vyžiadajte si od predajcu kópiu zmluvy, cenník a všeobecné obchodné podmienky.

Čo robiť, ak ste zmluvu s podomovým predajcom podpísali?

Od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji máte právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy musíte odoslať poštou (najlepšie doporučene) najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na zákazníckej linke SSE pre domácnosti 0850 111 468. Všetky kontakty pre domácnosti nájdete na www.sse.sk/kontakty.

Stredoslovenská energetika, a. s., váš dodávateľ elektriny a plynu