Presunúť na hlavný obsah

11. novembra 2022 sa rozozvučia zvony pripomínajúce hodnoty mieru

Mesto

Pred 104 rokmi – 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte sa skončila prvá svetová vojna. Stalo sa tak podpísaním prímeria po štvorročnom konflikte plnom krviprelievania a bolesti nielen vojakov, ale aj obetí mimo vojnových bojísk.

11. novembra 1918 došlo k podpisu prímeria medzi Spojencami a Nemeckom vo vlakovom vozni v Le Francport neďaleko mesta Compiégne na severe Francúzska. Hlavnými signatármi boli vrchný veliteľ spojeneckých síl maršál Ferdinand Foch a nemecký zástupca Matthias Erzberger. Na záver kapitulačného aktu zaznela salva.

Dva roky nato prijali vojnoví veteráni kvet červeného maku za symbol vojnových veteránov a spomienky na vojnové hrôzy. Symbol má pôvod v básni In Flanders fields (doslova ,,Na poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil neďaleko belgického mesta Ypres. Na západnom fronte videl bolesť, útrapy a smrť vojakov, ktoré sa ho hlboko dotýkali. Písanie poézie mu pomáhalo vyrovnať sa s ťažobou vojny. Červený mak z jeho básne je obrazom preliatej krvi na svetových bojiskách.

Deň vojnových veteránov 

Deň vojnových veteránov si celosvetovo pripomíname 11. novembra, v niektorých krajinách tento deň nazývajú aj Deň veteránov či Deň červených makov.  Položením kvetov na hroby vojakov a zapálením sviečky si aj na Slovensku už tradične pripomíname tento deň, ktorý evokuje aj hlboké zamyslenie nad príčinami, ale aj podstatou vojen, a z toho vyplývajúce umieranie vojakov na bojiskách.
Deň vojnových veteránov je aj možnosťou, kedy je potrebné naplno vnímať hodnotu slobody a mieru a uvedomiť si, že nie sú samozrejmosťou. Prejavy úcty k obetiam prvej svetovej vojny si aj Slovensko každoročne pripomína mnohými aktivitami, ktorých účastníci sú označení symbolom červeného maku. 

Tento deň sme si pripomenieme podobne ako po minulé roky pietnou spomienkou v piatok 11. 11. 2022 o 11.00 hod. aj v našom meste v areáli Parku zmierenia v Čadci (Ul. Ľ. Podjavorinskej). 
Na počesť všetkých vojnových veteránov sa v tomto čase rozozvučia aj zvony kostola sv. Bartolomeja v Čadci, aby sme si pripomenuli túto historickú udalosť. Hlahol zvonov je aj pripomenutím hodnoty mieru, pripomenutím padlých a výzvou na zastavenie vojen. 

Vážení občania, dovoľujeme si Vás vyzvať, aby ste si aj Vy v tomto čase uctili pamiatku všetkých padlých, venovali im symbolicky 11 minút zamyslenia, zastavenia. Oceňme dar slobody, spomeňme si na tých, ktorí zahynuli vo vojnách a prosme o ukončenie všetkých vojnových konfliktov. 

Na flámskych poliach 

Na poliach flámskych kvitnú maky divé, 
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní. 
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni. 
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju pochodeň 
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla, 
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne. 
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Autor pplk. John McCRAE