Presunúť na hlavný obsah

Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja je oficiálne spustený do prevádzky

Mesto

Prvá etapa Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK) je už v prevádzke v regióne Rajecká dolina - Žilina - Kysuce.

Nový typ cestovného lístka vám umožní využívať výhody IDS!

Pilotná fáza Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK) je v prevádzke. V regióne Rajecká dolina – Žilina – Kysuce môžete pri cestovaní verejnou osobnou dopravou cestovať s jedným predplatným cestovným lístkom rôznymi dopravnými prostriedkami - vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou v Žiline, Čadci alebo Kysuckom Novom Meste. Do systému sú zapojení dopravcovia SAD Žilina, Železničná spoločnosť Slovensko a Dopravný podnik mesta Žiliny. Organizátorom IDS ŽSK je Integrovaná doprava Žilinského kraja (IDŽK).

Ako začať využívať výhody Integrovaného dopravného systému?

V IDS ŽSK môžete cestovať s využitím predplatných cestovných lístkov (PCL), jednorazových cestovných lístkov pre tarifnú oblasť mesto Žilina alebo s turistickými cestovnými lístkami.

Na nákup PCL musí cestujúci vlastniť bezkontaktnú čipovú kartu. V rámci IDS ŽSK je možné používať na nákup integrovaných cestovných lístkov tieto bezkontaktné čipové karty (BČK):

 • karty dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK a karty dopravcov zapojených do systému akceptácie dopravných kariet TransCard (Slovenský dopravný pas – SDP),
 • platné preukazy žiaka vo forme BČK alebo platné preukazy študenta vysokej školy vo forme BČK.

Aký úkon je nevyhnutný pre využívanie BČK v IDS?

BČK vydané dopravcom SAD ZA:

 • s fotografiou – pripravená na použitie v IDS ŽSK
 • bez fotografie – pre nákup PCL potreba navštívenia predajného miesta SAD ZA s aktuálnou BČK

BČK vydané dopravcom ZSSK:

 • pripravené na použitie v IDS ŽSK

BČK vydané dopravcom DPMŽ:

 • potreba navštívenia predajného miesta DPMŽ s aktuálnou BČK

Výhodou použitia jednej BČK je aj vzájomná akceptácia elektronickej peňaženky, napr. cestujúci s kartou SAD ZA si môže zakúpiť akýkoľvek jednorazový cestovný lístok v označovači vo vozidle DPMŽ.

Novinkou je rozdelenie oblasti do tarifných zón

V IDS sú jednotlivé obce, mestá a zastávky zaradené do tarifných zón typu región a mesto. Cestujúci si môžu zakúpiť predplatné cestovné lístky v rámci nimi požadovaných zón. Výška cestovného s použitím predplatných cestovných lístkov pre vybrané zóny sa oproti doterajšiemu systému cestovania výrazne zníži.

Kde si zakúpite integrované cestovné lístky?

Predplatné cestovné lístky (PCL) sa predávajú:

 • na predajných miestach dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK. Tu získate aj bezkontaktnú čipovú kartu, v prípade, že ju ešte nemáte. Na využívanie IDS vám postačuje už len jedna bezkontaktná čipová karta niektorého zo zapojených dopravcov.
 • prostredníctvom e-shopov jednotlivých dopravcov: www.sadza.sk, www.zssk.sk, www.dpmz.sk, ak už máte bezkontaktnú čipovú kartu jedného z uvedených dopravcov. Pri zakúpení PCL prostredníctvom e-shopu, môžete využívať len e-shop dopravcu od ktorého máte vydanú BČK.
 • vo vlakoch ZSSK a vo vozidlách SAD ZA iba v prípade opakovanej kúpy rovnakého PCL (identická zónová a časová platnosť).

Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina a dovozné cestovné lístky sa predávajú:

 • na predajných miestach DPMŽ a ZSSK
 • v automatoch DPMŽ
 • vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov a vo vlakoch ZSSK.

Turistické cestovné lístky sa predávajú:

 • na predajných miestach DPMŽ a ZSSK
 • v automatoch DPMŽ
 • vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov (okrem sieťových) a vo vlakoch ZSSK.

Výhoda, ktorú určite pocítite: lacnejšie cestovanie

Cestovanie verejnou osobnou dopravou v rámci IDS ŽSK je pre cestujúcich cenovo výrazne výhodnejšie ako doteraz. Predplatné cestovné lístky platia v rámci zakúpených zón aj počas víkendov a sviatkov na neobmedzený počet ciest. Navyše, nárok na bezplatné cestovanie majú deti až do šiestich rokov veku.

Pružnejšie cestovanie a nadväzujúce spoje

Jedným z poslaní integrovaného dopravného systému je zvýšenie dostupnosti spojov práve využitím rôznych dopravných prostriedkov – autobusy, vlaky, MHD. V niektorých častiach regiónu preto dochádza aj k zmenám v cestovných poriadkoch tak, aby spoje na seba lepšie nadväzovali a skracovali sa čakacie doby pri prestupoch.