Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca povedie najbližšie štyri roky JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

Mesto


Novozvolený primátor Čadce JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. prevzal vo štvrtok 24. novembra 2022 vedenie Mesta Čadca. Slávnostne mu ho na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Čadci odovzdal odchádzajúci primátor Ing. Milan Gura, ktorý viedol mesto 12 rokov.

Nastupujúci primátor Matej Šimášek slovom a podpisom potvrdil, že ústavu i zákony Slovenskej republiky bude pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Následne si prevzal z rúk doterajšieho primátora  mestské insígnie.

V slávnostnom  príhovore M. Šimáška zazneli aj nasledujúce slová:  
„Chcem vyjadriť presvedčenie, že v spolupráci so zamestnancami mestského úradu vytvoríme kolektív, ktorý bude schopný efektívne zabezpečiť plynulý chod a dynamický rozvoj nášho mesta. Osobitne chcem pri tejto príležitosti zvýrazniť, že súčasťou mestského zastupiteľstva sú až traja bývalí primátori. Verím, že ich prítomnosť, schopnosti a skúsenosti v riadení mesta budú v rámci konštruktívnej práce špeciálnym prínosom. V dnešnej ťažkej dobe, ktorá spoločensky aj ekonomicky doľahla na celé ľudské spoločenstvo, je našou úlohou vydať zo seba maximum v službe pre obyvateľov nášho mesta.“

Galéria