Presunúť na hlavný obsah

Mesto ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov prácu svojich pedagógov

Mesto

Odo dňa narodenia Jana Amosa Komenského, osobnosť ktorého je neodmysliteľne spätá so sviatkom všetkých pedagógov, uplynulo 28. marca 430 rokov. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, je aktuálne aj v súčasnosti. Tento deň sa stal medzinárodne uznávaným sviatkom všetkých pedagógov a vychovávateľov. 

Pri tejto príležitosti Mesto Čadca pripravilo 28. marca 2022 v obradnej sieni Mestského domu v Čadci slávnostný obrad, v rámci ktorého ocenilo 13 zaslúžilých pedagógov mestských škôl a školských zariadení, ktorí majú za sebou viac než 20 rokov pôsobenia v oblasti vzdelávania a výchovy.

Ďakovné listy a pamätné plakety za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti školstva na pôde nášho mesta si prevzali: Zuzana Sidorová (MŠ – ul. SNP, pedagogická prax 40 rokov), Bc. Vladimíra Podoláková (MŠ – ul. F. Kráľa, ped. prax 20 rokov), Andrea Špoková (MŠ – ul. Hurbanova, ped. prax 24 rokov), Mgr. Zdenka Klimeková (ZŠ – ul. M. R. Štefánika, ped. prax 32 rokov), Mgr. Zdenka Kubišová (ZŠ – M. R. Štefánika, ped. prax 30 rokov), Mgr. Ľubica Masnicová (ZŠ s MŠ Podzávoz, ped. prax 29 rokov), PaedDr. Slavomír Gonek (ZŠ – Rázusova ul., ped. prax 22 rokov), Mgr. Eva Václaviková (ZŠ J. A. Komenského, ped. prax 22 rokov), Mgr. Silvia Krkošková (ZŠ s MŠ – Horelica, ped. prax 23 rokov), Mgr. Peter Heczko, PhD. (ZUŠ – M. R. Štefánika, ped. prax 40 rokov), Bc. Júlia Hutyrová (ZUŠ J. Potočára, ped. prax 22 rokov), Bc. Slavomíra Kováčiková, Dis. art. (ZUŠ J. Potočára, ped. prax 29 rokov), PhDr. Peter Jurga (CVČ, ZŠ s MŠ – Podzávoz, ped. prax 20 rokov).

Všetkým oceneným pedagógom zablahoželal primátor Ing. Milan Gura. Vo svojom príhovore uviedol: „Dovoľte aj mne, aby som Vám vo svojom mene i v mene vedenia nášho mesta vyjadril hlbokú úctu a veľké poďakovanie za Vašu pedagogickú prácu, za obetavosť, odhodlanosť a Vašu občiansku statočnosť, ktorá je v dnešnom čase mimoriadne dôležitá. Vašu prácu vnímame ako poslanie. Vkladáte do nej celé svoje srdce. Deťom ste zasvätili celý svoj život, prichádzate k nim  s veľkou láskou a zanietením. Uvedomujeme si, že vzdelávanie a výchova detí patria k nesmierne zodpovedným povolaniam a zaslúžia si našu mimoriadnu pozornosť a podporu. Veď najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je práve investícia do vzdelania. V tomto čase prežívame veľmi náročné obdobie. Obdobie, aké sme dosiaľ nezažili. Popri ešte stále pretrvávajúcej pandémii nastala pre nás všetkých  ďalšia nečakaná a nepochybne aj veľmi náročná situácia. Nielen pandémia, aj nezmyselná dráma na východ od našich hraníc stavia pred nás ďalšie nové požiadavky a nároky – najmä na statočnosť, humánnosť, ochotu pomáhať  a trpezlivosť. Uvedomujem si, že nie je ľahké vysvetľovať deťom súčasný beh dejín. Veď aj pre nás dospelých si zvládanie reality vyžaduje veľa síl a energie. Aj v tejto situácii máte našu plnú podporu, náš obdiv a poďakovanie. Verím a želám si spoločne s Vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne podporovali a pomáhali si. Milé dámy a páni, blahoželám Vám k oceneniu a prajem Vám najmä pevné zdravie a veľa pozitívnej energie do ďalších dní, ďakujem Vám za všetko, čo robíte v tomto náročnom období pre svojich žiakov a naše mesto.“

Za ocenených pedagógov prehovoril a vedeniu mesta za spoluprácu a podporu škôl a vzdelávania poďakoval PhDr. Peter Jurga. Prítomným sa v závere slávnosti prihovoril oceneným zablahoželal a poďakoval za dlhoročné aktívne pôsobenie v školstve aj vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr. Ján Polák.
Slávnostný obrad obohatili svojim vystúpením pedagogičky a študentky ZUŠ J. Potočára v Čadci – Viera Sojčáková, Dis. art. (klavír), Mgr. art. Mária Škorvánková (klavír), Eliška Urbánková (husle) a Nadežda Podmanická (spev).

Všetkým pedagógom a vychovávateľom mestských škôl a školských zariadení k ich sviatku blahoželáme, ďakujeme a do ďalších dní želáme veľa zdravia, energie a tvorivých síl.

Galéria