Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie rodičom detí narodených v roku 2021

Mesto

Mesto Čadca oznamuje všetkým rodičom detí narodených v roku 2021, že tradičné slávnostné obrady privítania týchto detí do veľkej rodiny obyvateľov nášho mesta, ktoré boli z dôvodu pandémie odložené, sa uskutočnia v dňoch 7., 8. a 9. júna 2022. Rodičom detí boli zaslané pozvánky. 

Vážení rodičia, ak sa vaše dieťatko narodilo v danom roku a nebola vám pozvánka doručená (napr. z dôvodu zmeny adresy a pod.), kontaktujte oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Čadci, tel. 430 22 44, 0905 470 381, e-mail: katarina.sulganova@mestocadca.sk.

Vstup do obradnej siene Mestského úradu je z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác z prednej strany budovy.