Presunúť na hlavný obsah

Pozor prebiehajú rozsiahle stavebné práce v centre mesta

Mesto

Od mesiaca máj 2022 prebiehajú stavebné práce na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci". Stavebné práce sa realizujú v rozsahu, pri ktorom dochádza k výraznému obmedzeniu statickej a motorovej dopravy. 

Upozorňujeme vodičov, že počas stavebných prác budú na ul. A. Hlinku a Kukučínova výrazne obmedzené počty parkovacích miest a obmedzená premávka zásobovacích vozidiel. Doprava bude podľa jednotlivých etáp stavebných prác riadená dočasným dopravným značením. Mesto Čadca, týmto žiada účastníkov cestnej premávky na dotknutých uliciach, aby dbali o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšili svoju pozornosť tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu pešej a motoristickej premávky ani k sťaženiu stavebných prác.