Presunúť na hlavný obsah

Stanovisko mesta k stavu zimnej údržby na území mesta Čadca

Mesto

Prvé výdatnejšie snehové zrážky spôsobili problémy nielen motoristom, ale výrazným spôsobom obmedzili aj chodcov. Prioritou mesta je zabezpečiť, aby obyvatelia Čadce mali k dispozícii bezpečné a plynulé mestské cestné komunikácie a upravené chodníky.

Mesto spolu so svojimi partnermi postupuje od začiatku sneženia v zmysle schváleného Plánu zimnej údržby. Prioritne sa zameriavali najmä  na udržiavanie zjazdnosti miestnych komunikácií, po ktorých jazdia autobusy MHD. Viaceré mechanizmy zimnej údržby sa presunuli na bočné ulice, vnútrosídliskové komunikácie, chodníky a parkoviská. Ručne sa dočisťujú zastávky MHD a schodiská v mestských častiach.

Problémové počas uplynulých dní boli hlavne chodníky, ktoré pri údržbe ciest zanášali snehom mechanizmy správcov ciest na území mesta Čadca, a to správa ciest ŽSK a NDS, ktorí na území mesta zabezpečujú zjazdnosť dopravných komunikáciách vo svojej správe. Primátor mesta Čadca Matej ŠIMÁŠEK dal okamžite pokyn zabezpečiť koordináciu zimnej údržby na území nášho mesta.

Viceprimátor Pavol Holeštiak kontaktoval riaditeľov uvedených podnikov s cieľom zabezpečiť koordináciu všetkých zodpovedných za zimnú údržbu ciest a chodníkov na území nášho mesta. Na uvedené skutočnosti koordinovať zimnú údržbu poukázali aj poslanci Žilinského samosprávneho kraja – Matej Šimášek, Anna Belousovová, Ján Podmanický, Jozef Cech na dnešnom rokovaní samosprávneho kraja.

Uvedení poslanci za región Kysúc  interpelovali vedeniu župy aj požiadavky na zmenu grafikonu, ktorá priniesla chaos a problémy bežnému občanovi. Uviedli, že v prípade, že ministerstvo dopravy nezohľadní pripomienky občanov a zástupcov Kysúc na zmenu grafikonu, nevylučujú ani nátlakovú akciu smerom k ministerstvu dopravy a vláde SR.

Vedenie mesta dáva do pozornosti pre rýchlejšie riešenie podnetov kontakt na nonstop dispečing údržby miestnych komunikácií mesta Čadca +421414323064 alebo mobil 0915844572.

Vzhľadom na aktuálny stav počasia žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť pri pohybe po uliciach mesta.

Galéria