Presunúť na hlavný obsah

Výzva pre občanov - odstránenie prečnievajúceho snehu a ľadu

Mesto

Mesto Čadca vyzýva vlastníkov nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miestnych ciest a chodníkov, aby zo striech svojich budov a odkvapov bezodkladne odstránili prečnievajúci sneh a ľad, následne napadaný sneh zo striech a vytvorené náľadie odstránili taktiež z miestnych ciest a chodníkov a tým predchádzali prípadným zraneniam chodcov.

V zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov §10 nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať cestu alebo miestnu cestu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu.