Presunúť na hlavný obsah

Začalo sa čistenie mesta po zime 

Mesto

Mestský podnik služieb v týchto dňoch začala s čistením mesta po zime. Po zimnej údržbe a posype na miestnych komunikáciach a chodníkoch zostalo v meste veľa drobných kamienkov a na krajniciach miestnych komunikácií aj nánosov nečistôt a neporiadku. 

Do čistenia mesta sa zapoja aj mechanizmy Mestského podniku služieb Čadca. Chceme požiadať a vyzvať občanov k súčinnosti, aby rešpektovali dopravné značenie upozorňujúce na čistenie a neblokovali autami komunikácie, čo sťažuje a spomaľuje tieto práce. 

Zamestnanci na verejno-prospešných prácach sa budú do čistiacich prác zapájať aj naďalej podľa potreby a tam, kde sa technika nedostane.

Galéria