Presunúť na hlavný obsah

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca sa predĺži do konca roka 2023

Mesto

Ak poskytnete ubytovanie človeku, ktorý utiekol pred vojnou na Ukrajine a hľadá bezpečie na Slovensku, aj naďalej dostanete príspevok. Vláda dnes schválila návrh nariadenia ministerstva vnútra, ktorý predložil na rokovanie minister vnútra Ivan Šimko. Príspevok na ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle sa tak predlžuje do konca roka 2023.

Ministerstvo vnútra týmto reaguje na potrebu podporovať tie skupiny odídencov, ktoré zatiaľ nie sú schopné zabezpečiť si bývanie samostatne, z vlastných zdrojov. Zároveň tým rozširuje ponuku bývania o nehnuteľnosti v menej lukratívnych oblastiach, ktoré vlastníci na Slovensku mali problém prenajať. Dotačná schéma tak pomôže majiteľom i  tým, ktorí potrebujú strechu nad hlavou a sú za pomoc vďační.

„Mnohí ubytovatelia si vytvorili s osobami z Ukrajiny naozaj priateľské vzťahy, ktoré pomáhajú vytvoriť prostredie vhodné na začlenenie sa do bežného života. Integrácia do spoločnosti a pokračovanie v bežnom spôsobe života sú veľmi dôležité a som preto rád, že na Slovensku vieme susedom z vojnou skúšanej Ukrajiny pomôcť s vytvorením druhého domova,” povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

Finančný príspevok ostáva v nezmenenej forme:

  • 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  •  5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Prijatiu návrhu predchádzali medzirezortné rokovania ako aj analýza samotnej potreby predĺženia príspevku.
Maximálna možná vyplácaná suma za ubytovanie odídencov so statusom dočasného útočiska v jednej nehnuteľnosti je 1 800 eur, a to len na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.

Podrobnosti o zmluvných podmienkach a procese získania príspevku za ubytovanie odídenca nájdete na webe MV SR: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie