Presunúť na hlavný obsah

Predstavujeme novú parkovaciu politiku: Od 1. mája v týchto častiach platia nové pravidlá

Mesto

Počet automobilov v Čadci každým rokom stúpa. Samospráva dlhodobo dostáva podnety od občanov týkajúce sa problémov s parkovaním, predovšetkým v uliciach v okolí centra mesta. Znevýhodnení sú najmä občania, ktorým ľudia dochádzajúci do centra za prácou obsadzujú parkovacie miesta. Výrazným negatívom je tiež vzhľad ulíc, ktoré sú zaťažené parkujúcimi vozidlami a dodávkami. Tie sťažujú nielen prejazd, ale často aj pohyb chodcov po chodníku či po prechodoch pre chodcov.  

Od 1. mája sa spúšťa nová regulácia parkovania v centre mesta Čadca.

Úlohou parkovacej politiky v meste Čadca je regulovať parkovanie a statickú dopravu.  

Cieľom mestskej parkovacej politiky nie je iba vyberať poplatky, ale zabezpečiť občanom Čadce možnosť zvýhodneného parkovania v lokalite trvalého pobytu. To sa dá dosiahnuť jedine zavedením pravidiel, ktorých súčasťou je aj poplatok za parkovanie. 

Ďalším cieľom parkovacej politiky je zminimalizovať dĺžku parkovania návštevníkov v centre mesta a motivovať ich na používanie alternatívnej dopravy, ako je MHD, bicykel, kolobežka a iné.  

Začíname v centre mesta

Nie je dôvod sa báť, rezidenčné parkovanie neznamená spoplatnenie parkovania v celom meste, parkovacia zóna regulovaného parkovania rieši tzv. centrálnu mestskú zónu, ohraničenú ulicami na tri rezidentské pásma A, B a C:

  • Rezidentské pásmo „A“ - Tarifa CA1: Sládkovičova, Moyzesova, Malá, Pribinova, Rázusova, Palárikova, Matičné námestie, 17. novembra, Fraňa Kráľa, Horná, Andreja Hlinku I 
  • Rezidentské pásmo „B“ - Tarifa CA2: Hviezdoslavova, Hrancová, Štúrova, Gočárová, Rázusova 
  • Rezidentské pásmo „C“ - Tarifa CA3: Andreja Hlinku II, Kukučínova 

Prečo regulovať parkovanie?

Riešenie problémov s dopravou Riadené parkovanie má pozitívny dopad na dopravu v meste. Zefektívnenie existujúcich parkovacích miest, riešenie nedostatku parkovacích miest, zabezpečenie plynulosti a prejazdnosti ciest. 

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Cieľom regulácie parkovania je zvýšenie bezpečnosti a pohodlia obyvateľov mesta. Chodcov, cyklistov, aj motoristov. Zvýšenie kvality verejných priestranstiev a atraktivity mesta.

Podpora alternatívnych spôsobov dopravy

Motivujme ľudí začať rozmýšľať inak - využívať MHD a alternatívne spôsoby dopravy ako všade inde v civilizovaných krajinách a mestách.

Ako bude fungovať? Ako si vybavím parkovaciu kartu?

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Parkovanie v Čadci