Presunúť na hlavný obsah

Príspevok za ubytovanie odídencov - výkazy za máj 2023

Mesto

Oznamujeme vlastníkom nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, že príspevok za ubytovanie za mesiac 05/2023 si môžu uplatniť do 7. júna 2023.

Termín a presný čas odovzdania výkazu odporúčame vopred dohodnúť emailom: petra.duranova@mestocadca.sk alebo telefonicky +421 908 563 271.

Podrobnosti o zmluvných podmienkach a procese získania príspevku za ubytovanie odídenca nájdete na webe MV SR: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej časti, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať v na Meste Čadca, Námestie slobody 30, 022 01Čadca, 1. poschodie, číslo dverí 126, v nasledovných dňoch a časoch:

  • pondelok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
  • utorok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
  • streda: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
  • štvrtok: ———
  • piatok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“. Pre urýchlenie ich vybavenia odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom.