Presunúť na hlavný obsah

Svetový deň srdca - základom je prevencia, navštívte poradenstvo v oblasti prevencie v meste Čadca

Mesto

Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Každoročne si tento deň pripomíname 29. septembra. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Všeobecná zdravotná poisťovňa a mesto Čadca sa pripájajú k tomuto dňu aktivitami pre verejnosť.

Kedy: 29. septembra od 8:00 do 12:0 na Palárikovej ulici pri fontáne a pred Mestským úradom v Čadci.  Čo tu nájdete:

  • meranie krvného tlaku, 
  • meranie glykémie,
  • meranie percentuálneho podielu tuku v tele.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť a je zdarma.