Presunúť na hlavný obsah

Tábor plný zážitkov - to je Záchranárik

Mesto

Tento týždeň prebieha ďalší ročník obľúbeného zážitkovo-vzdelávacieho pobytu "Záchranárik“, ktorý je určený pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Organizuje ho Mestská polícia Čadca v spolupráci so všetkými záchrannými zložkami a s finančnou podporou Mesta Čadca a OZ Centrum prevencie mládeže.

Tento rok deti svojou návštevou potešil zástupca Mesta Čadca p. PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. ktorý sa oboznámil s programom a aktivitami tohto tábora, ako aj s 35 deťmi, ktoré  majú možnosť tento pobyt absolvovať.
Nosnou myšlienkou tohto pobytu je oboznámiť deti so základnými princípmi bezpečného správania, aby sa nestali obeťou kriminálneho činu, aby vedeli ako rozpoznať znaky šikanovania, ako bezpečne tráviť čas na internete, aby sa nestali obeťami kyberšikanovania a pod.

Program sa nesie v znamení približovania práce všetkých záchranných zložiek,  deti sa oboznámili už   s prácou mestskej a dopravnej polície, vyriešili  rôzne záhady, snažili sa nájsť páchateľa,  riešili rôzne nebezpečné dopravné situácie, záchranárske situácie a pod. Taktiež sa oboznámili s prácou služobnej kynológie policajného zboru, kde im predstavili služobných psíkov v akcii. Ďalej sa oboznámili s  činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru Oščadnica, ktorý im pripravil aj  veľkú penovú šou.

Deti ešte čaká návšteva príslušníkov z armády SR, predstavenie ich práce a ukážka práce Horskej záchrannej služby.

Poďakovanie patrí organizátorom, animátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a konaní tohto zážitkovo-vzdelávacieho pobytu  Vďaka taktiež patrí organizáciám, ktoré sa podieľali na programovom, ako aj finančnom zabezpečení : Mesto Čadca, Mestskej  polícii  Čadca, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, DHZ obce Oščadnica, Armáde SR a Horskej záchrannej službe Slovenska.

Galéria