Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto - Učitel'/ka ZŠ (2. stupeň) Základná škola Jána Amosa Komenského

Mesto
  • Miesto výkonu práce: ZŠ Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca
  • Aprobácia: Matematika
  • Termín nástupu: 24. 8. 2023
  • Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 6. 2023
  • Rozsah úvazku: 100%

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie: Vzdelanie podra Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

  • Základná škola Jána Amosa Komenského Ulica Komenského 752 022 04 čadca https://zskomca.edupage.org/
  • 041/433 57 15, 0911 440 030, riaditel@zskomcadca.sk