Presunúť na hlavný obsah

Do pozornosti rodičom budúcich prvákov – termíny zápisu detí do 1. ročníka

Mesto

Mesto Čadca oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta sa uskutoční počas prvého aprílového týždňa v dňoch 2. a 3. apríla 2024.

Na pôde mesta Čadca pôsobí 6 základných škôl:

  • ZŠ ul. Rázusova 2260,
  • ZŠ ul. M. R. Štefánika 2007,
  • ZŠ J. A. Komenského – ul. Komenského 752,
  • ZŠ s MŠ Podzávoz 2739,
  • ZŠ s MŠ Horelica 429 a
  • ZŠ Milošová u Prívary 477.

Zápis sa uskutoční v čase od 13,30 do 16,30 v budovách základných škôl. Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole. Bližšie informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl, https://www.mestocadca.sk/kontakty/skoly-a-skolske-zariadenia.html

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024.