Presunúť na hlavný obsah

Rozpočet mesta Čadca je schválený

Mesto

Rozhodlo o ňom zastupiteľstvo na poslednom rokovaní dňa 28. marca 2024. Poslanci schválili rozpočet jednohlasne. 

V roku 2024 bude mesto hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Finančne podporí každú oblasť - dopravu, kultúru, školstvo aj sociálne služby. Najväčší podiel na bežných výdavkoch, ktoré mesto očakáva sú výdavky v oblasti vzdelávania, výdavky v oblasti dopravy  a výdavky v oblasti sociálnych služieb.

„Za najvýznamnejšie projekty možno považovať: rekonštrukciu športového areálu haly Pratex, prístrešok a ateliér pre ZUŠ, revitalizácia oddychových zón v meste, oživenie športového areálu, nabíjacie elektro stanice pre automobily na území mesta, nové technické vybavenie pre DHZ, investície do rekonštrukcie ciest: záchytné parkovisko na ul. Športovcov, rekonštrukcia vozovky do MČ Drahošanka, výspravky a údržba miestnych komunikácií, nové autobusové čakárne v prímestských častiach, nové technické vybavenie pre MPS Čadca, dobudovanie kamerového systému na území mesta ...“ upresnil primátor mesta Matej Šimášek. 

I napriek pretrvávajúcemu negatívnemu dopadu na financie samospráv podporí mesto občianske združenia, neziskové organizácie i športové kluby.

Schvaľovaniu návrhu rozpočtu predchádzali početné diskusie v komisiách zastupiteľstva ako i na mestskej rade, ktorá návrh rozpočtu odporučila odsúhlasiť. Pri príprave a schvaľovaní rozpočtu bolo spoločným cieľom udržať poskytovanie všetkých verejných služieb v rovnakej kvalite, dokončiť všetky investície, ktoré boli rozbehnuté a mať dostatok financií na prípravu projektov, s ktorými sa bude mesto uchádzať o financie z eurofondov.