Presunúť na hlavný obsah

Mládežnícky parlament Mesta Čadca

Mládež v Čadci sa zmobilizovala a vytvorila nezávislý poradný orgán primátora mesta - Mládežnícky parlament mesta Čadca (MPMCA). Je to politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá zjednocuje všetkých mladých ľudí v rámci mesta Čadca. Má u mladých ľudí pestovať spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, iniciovať a organizovať športové, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, voľnočasové a ekologické aktivity týkajúce sa života mladých ľudí v Čadci. MPMCA sa snaží predovšetkým o presadzovanie a napĺňanie potrieb a záujmov mládeže.

Je potešujúce, že záujem o veci verejné a dianie v meste prejavilo množstvo mladých ľudí z Čadce. Podmienkou pre členstvo bol vek od 15 do 26 rokov a trvalý pobyt v Čadci. Po niekoľkých stretnutiach sa počet členov ustálil na čísle 12. Študenti stredných a vysokých škôl tak vytvorili kreatívnu skupinu s odhodlaním pustiť sa do práce. Členmi MPMCA sú: Lukáč Čepec, Patrik Grečmal, Milan Gura, ml., Miroslav Kornet, Jakub Krenželák, Jakub Kubáni, Pavol Kupka, Tatiana Larišová, Michaela Lašová, Mária Michalinová, Patrícia Ondrušková, Erik Poláček a Marek Polák. S MPMCA aktívne spolupracuje kancelária primátora mesta a protokolu, konkrétne Ing. Petra Ďuranová a Mgr. Marián Kráľ.

Napriek tomu, že máme prázdniny sme sa v počte členov 8 stretli na zasadaní dňa 9.7.2013, aby sme po prvýkrát zvolili svoje predsedníctvo. V tajnej voľbe, ktorá prebiehala v dvoch kolách sme za predsedu parlamentu zvolili Michaelu Lašovú a za podpredsedu Mareka Poláka. Na tomto zasadnutí bol taktiež oficiálne prijatý štatút MPMCA podpísaný primátorom mesta Ing. Milanom Gurom.

Doposiaľ sme sa podieľali na organizácii hokejových prenosov MS 2013 a zúčastnili sme sa súťaže o najlepší kotlíkový guláš Čadčiansky kotlík. Do budúcna plánujeme spolupracovať s mestom na organizácii už existujúcich podujatí a budeme stáť pri vzniku mnohých ďalších.

Reprezentujeme názory mladých ľudí, ktorí sú občanmi Čadce a sme otvorení všetkým ich pripomienkam a prianiam. Budeme sa zaoberať novými iniciatívnymi nápadmi, ale aj sťažnosťami. Našim hlavným cieľom je efektívne reprezentovať mladých ľudí, ale aj chrániť dobré meno mesta. Našim heslom bude: Budúcnosť patrí mladým, tak neseď a poď ju tvoriť! My sme sa na to dali a sme odhodlaní tvoriť lepšiu budúcnosť pre mladých obyvateľov mesta Čadca.

Michaela Lašová – predsedníčka MPMCA

Ako sa stať členom

Mládežnícky parlament mesta Čadca s radosťou uvíta každého nového člena. Stačí jednoducho vypísať prihlášku a zaslať na e-mail: mladez@mestocadca.sk

Orgány parlamentu

  • Zhromaždenie členov MPMCA
  • Predsedníctvo MPMCA (predseda, podpreseda, tajomník)

Členovia sa aktivizujú do pracovných sekciách – (napr. propagačná, športová, kultúrna sekcia a sekcia redakčnej rady).

Finančne parlament bude podporovať najmä MsÚ Čadca - vďaka mestským projektom z rozpočtu mesta (MPMCA môžeme mať vlastný rozpočet na bežné výdavky, kultúru, propagáciu, školenie, odmeny aktívnym študentov, družobnej činnosti, podporu mládežníckych záujmových kolektívov a pod.).

Kontakt

Kontaktovať môžete mládežnícky parlament prostredníctvom stránky na Facebook.com