Presunúť na hlavný obsah

Milan Gura: Zvyšovanie daní ma neteší, je to žiaľ nevyhnutnosť

Novinky

Cestou zvyšovania musia ísť všetky samosprávy vrátane mesta Čadca.
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Čadca pochopili a nakoniec sa zodpovedne postavili k  navýšeniu daní  v nevyhnutnej miere.  Na jednej strane si radnica splnila zákonnú povinnosť - v prípade poplatku za smeti, źarověn čo najmenej zaťažilo peňaženky obyvateľov mesta v prípade daňového zaťaženia.
 
Zvýšenie poplatkov nie je dôsledkom zlých rozhodnutí mesta, je to hlavne dôsledok meniacej sa legislatívnej situácie na Slovensku: obedy zadarmo, rekreačné poukazy, vyššie mzdy v školstve, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane aj chodníková novela. Celý tento mix opatrení spôsobil, že mestám a obciam chýbajú  v rozpočtoch peniaze. Úvahy o zvýšení daní už verejne medializovali obce a mestá po celom Slovensku - vládne balíčky sú hlavným argumentom, prečo pristupujeme k  nepopulárnym opatreniam – zvyšovaniu daní a poplatkov.  
 
Ak chceme zachovať služby na úrovni, akú od nás požadujú občania a chceme mesto naďalej rozvíjať, nemáme inú možnosť, zároveň nemôžeme ani zodpovedne pripravovať rozpočet mesta, keď nám počas roka pribúdajú povinnosti, ktoré musíme financovať nad rámec rozpočtu.
 
Prostriedky, ktoré samospráva získa navrhovanou úpravou sadzieb miestnych daní a poplatkov, plánujeme v budúcom roku využiť na kompenzovanie výdavkov spojených s novelami zákonov, ako aj na bežné výdavky a rozvojové projekty mesta.
 
Milan Gura: “Verím,  že Čadčania tento náš krok pochopia. My sa zaväzujeme využívať verejné prostriedky maximálne efektívne. Nemalé peniaze prišli do mesta aj cez eurofondy či iné formy dotácií, čo výrazne pomohlo rozvoju mesta. O takéto externé zdroje sa budeme uchádzať aj naďalej. Nové zákonné povinnosti však predstavujú také veľké finančné bremeno, že za súčasných príjmov by nám hrozilo zastavenie života v meste”.