Presunúť na hlavný obsah

Pýtate sa nás, my odpovedáme

Novinky

V týchto dňoch sa na nás obraciate s otázkou vo veci podania vysvetlenia, prečo zvozca odpadov, Mestský podnik služieb Čadca dáva výpoveď na odvoz odpadov pre podnikateľské subjekty. 

K uvedenému Vám dávame nasledovné vyjadrenie:

Podnikatelia majú uzatvorenú dohodu s MPS Čadca na zvoz obalov vznikajúcich podnikateľskou činnosťou. Toto ide mimo Mesta Čadca, pretože sa nejedná o komunálny odpad, za ktorý je mesto zodpovedné. Po konzultácii s riaditeľom MPS Čadca  Pavlom Latkom výpoveď na obaly dal všetkým organizáciám z dôvodu, že je momentálne problém tieto komodity umiestniť na trhu. Odberatelia žiadajú uhradiť náklady na spracovanie týchto komodít. Mesto Čadca a zvozca, MPS Čadca verí, že do konca januára 2020, dokedy plynie výpovedná lehota, nájde riešenie a budú uzatvorené nové dohody.

Zvozca ani Mesto Čadca nemá záujem, aby sa po meste vytvárali skládky obalov. Podotýkame, že odvoz komunálneho odpadu bude naďalej zabezpečovaný ako doteraz.