Presunúť na hlavný obsah

20 rokov úspešného projektu pre mladých – Expo kariéra Čadca 2020

Novinky

Už 20 rokov je pri výbere budúceho povolania a smerovania kam po základnej škole nápomocné podujatie Expo kariéra Čadca.  Toto podujatie pripravili Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v prevencie v Čadci, Mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci.

Pri príležitosti 20. výročia Expo kariéra Čadca udelil generálny riaditeľ ústredia práce pán Marián Valentovič osobitné ocenenie Litteras Memmorialis tým, ktorí toto podujatie výraznou mierou podporujú:

  • prednostovi okresného úradu Žilina pánovi Michalovi Lavríkovi, ktorý nad 20 ročníkom Expo kariéra prevzal záštitu,
  • primátorovi mesta Čadca Milanovi Gurovi, spoluorganizátorovi podujatia,
  • riaditeľke CPPPaP pani Alene Hraškovej, zakladateľke podujatia,
  • riaditeľovi Strednej odborne školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou pánovi Jánovi Palkovi.

Dom kultúry Čadca zaplnili vystavovatelia v 24 stánkoch - počas celého dňa majú návštevníci možnosť získať informácie o možnostiach štúdia a vedecko-výskumných pobytoch, o finančnej podpore na študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy doma i v zahraničí.