Presunúť na hlavný obsah

Blahoželanie a poďakovanie učiteľom k sviatku

Novinky

„Povedz mi niečo, ja to zabudnem, ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať, dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať“.
Túto krásnu a múdru myšlienku vyslovil pred niekoľkými storočiami veľký mysliteľ, humanista a pedagóg – Ján Amos Komenský. V tomto roku si pripomíname už 428. výročie jeho narodenia. A práve deň jeho narodenia – 28. marec – sa stal sviatkom tých, ktorí sú nositeľmi a šíriteľmi vzdelania a výchovy – patrí všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom.

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, dovoľte mi, aby som Vám vo svojom mene i v mene vedenia nášho mesta vyjadril hlbokú úctu a veľké poďakovanie za Vašu krásnu a náročnú prácu, za obetavosť a odhodlanosť, s akými formujete mladú generáciu. Učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním. Zasvätili ste mu celý svoj život a vykonávate ho s veľkou láskou a zanietením. Uvedomujeme si, že najmä v dnešnej dobe je vzdelávanie a výchova detí nesmierne zodpovedným povolaním a zaslúži si mimoriadnu pozornosť a podporu celej našej spoločnosti. Veď najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je práve investícia do vzdelania. Touto myšlienkou žijete a napĺňate ju dennodenne. Ako pedagógovia máte pri výchove a vzdelávaní nastupujúcich generácií nezastupiteľné miesto. Výrazne ovplyvňujete ich ďalšie smerovanie a vývoj. Záslužná a potrebná je aj vaša práca v ďalších oblastiach nášho života, či už je to oblasť kultúry a umenia, športu, ochrany prírody, charitatívna či iná spoločensky prospešná činnosť.

V tomto čase prežívame veľmi náročné obdobie. Obdobie, aké sme dosiať nezažili. Boli sme nútení zavrieť školské brány a pre Vás nastala celkom nová, nečakaná a nepochybne aj náročná situácia – učiť a viesť svojich žiakov z domova prostredníctvom médií. Ak sme ešte nedávno smerovali k mladým aj kritické slová a nabádali ich, aby netrávili veľa času pri počítačoch a s mobilmi v rukách, dnes práve vďaka týmto technickým zázrakom a moderným technológiám môže vzdelávanie a učenie našich detí  a mládeže pokračovať – hoci aj v inom režime. Na Vás – učiteľov a určite aj na žiakov kladie táto skutočnosť vysoké nároky – najmä na dôslednosť, disciplinovanosť, trpezlivosť a kreativitu, pretože zápas s pandémiou môže trvať ešte celé týždne. Aj v tejto situácii máte našu plnú podporu, náš obdiv a POĎAKOVANIE. Verím a želám si spoločne s Vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne podporovali a pomáhali si.

V termíne 27. marca 2020 sme plánovali slávnostný obrad a program ku Dňu učiteľov, v rámci ktorého sme chceli, tak ako po minulé roky, oceniť za dlhoročnú prácu zaslúžilých pedagógov,  pôsobiacich v čadčianskych materských, základných i umeleckých školách a centre voľného času. Program sa nemohol z už spomínaných dôvodov uskutočniť. Mesto Čadca ho presúva na neskoršie obdobie.

Vážení pedagógovia a vychovávatelia, vážení nepedagogickí pracovníci škôl a školských zariadení, prajem Vám najmä pevné zdravie a veľa pozitívnej energie do ďalších dní, ďakujem Vám za všetko, čo robíte v tomto náročnom období pre svojich žiakov a naše mesto a teším sa na najbližšie stretnutie s Vami.

Ing. Milan Gura
primátor mesta Čadca