Presunúť na hlavný obsah

Do večnosti odišiel Mons. LADISLAV STROMČEK - smútočné oznámenie

Novinky

Mons. Ladislav Stromček, farár a dekan v Čadci, predtým prvý generálny vikár Žilinskej diecézy a pôvodne kňaz Nitrianskej diecézy, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 14. decembra 2021 v 62. roku života a v 34. roku kňazstva.

Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v piatok 17. decembra 2021 o 11.00 h vo Farskom kostole sv. apoštola Bartolomeja v Čadci iba v kruhu najbližšej rodiny. Pochovaný bude pri kostole v Čadci. Zároveň prosíme kňazov i veriacich, ktorí by sa radi zúčastnili rozlúčky s Mons. Stromčekom v areáli kostola o ohľaduplnosť, a o dodržiavanie všetkých aktuálnych protipandemických opatrení.


Ladislav Stromček sa narodil 3. februára 1960. Vyrastal v Dolnom Kubíne. Po základnej škole študoval na Elektrotechnickej strednej škole s maturitou. V roku 1984 ukončil vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave, popri ktorom tajne študoval teológiu. Po vojenčine v Čechách nastúpil do civilného zamestnania. V roku 1988 (31. júla) ho biskup Ján Chryzostom Korec vo svojom byte tajne vysvätil za kňaza. Od roku 1990 pôsobil v rámci územia bývalej Nitrianskej diecézy ako školský kaplán, správca UPC, farár a dekan v Žiline a Čadci. V rokoch 2008 – 2016 pôsobil ako generálny vikár Žilinskej diecézy.