Presunúť na hlavný obsah

Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1. 10. 2022

Novinky

Výkazy za mesiac október 2022 sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 8. novembra.

Pozor na nové tlačivá a výšku príspevku

Od 1. októbra 2022 sa výška príspevku zvyšuje, vyplácať sa bude do 28. februára 2023. V tejto súvislosti upozorňujeme ubytovateľov na aktualizované vzory dokladov, ktoré je potrebné používať.

Dôležité informácie a vzory dokladov pre ubytovateľov, vrátane odpovedí na najčastejšie otázky na:
https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Kontatkná osoba: Ing. Petra Ďuranová, e-mail: petra.duranova@gmail.com, tel. 0908563271

Upozorňujeme

Termín a presný čas odovzdania výkazu za mesiac október 2022 odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky nakoľko zamestnanec mesta nemusí byť stále prítomný priamo vo svojej kancelárii.