Presunúť na hlavný obsah

UPOZORŇUJEME NA ZMENY V SÚVISLOSTI S VYPLÁCANÍM PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE

Novinky

Od 21. júna je účinné nové vládne nariadenie  upravujúce vyplácanie príspevku za ubytovanie podľa zákona o azyle. Nariadenie zvyšuje výšku príspevkov, ktoré bude štát ubytovateľom prostredníctvom samospráv vyplácať do 30. septembra 2022.
„Zámerom je motivovať poskytovateľov ubytovania k udržaniu a rozšíreniu ubytovacích kapacít. Zvýšené príspevky si ubytovatelia môžu uplatniť spätne za celý mesiac jún,“ spresnil Roman Mikulec - minister vnútra SR.

  • V tejto súvislosti upozorňujeme oprávnených žiadateľov o príspevok, ktorí majú s ubytovanými odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, na povinnosť podpísať DODATOK k tejto zmluve, prípadne uzavrieť NOVÚ ZMLUVU.
  • Dodatok alebo novú zmluvu je potrebné predložiť obci spoločne s výkazom o počte nocí, počas ktorých bolo poskytnuté ubytovanie, a to do 8. júla 2022.

Upozorňujeme, že MV SR zverejnilo aj nové VZORY zmlúv a výkazov, ktoré je potrebné  používať. V hlavičke formulárov sa vyžaduje uviesť okres, ostatné úpravy sa týkajú len ich funkcionalít dôležitých pre spracovanie dát v aplikácii. K zmenám v obsahu nedochádza.

Vzory dokladov i všetky potrebné informácie nájdete na: http://https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie
_____________
Aktuálne ministerstvo vnútra spracúva sumarizačné doklady od samospráv pre vyplatenie príspevkov za máj 2022. Obce a mestá ich dostanú na svoje účty koncom júna a do 5 pracovných dní od doručenia ich vyplatia ubytovateľom.