Presunúť na hlavný obsah

Začala sa dlhoočakávaná rekonštrukcia budovy mestského úradu

Novinky

Projekt rekonštrukcie budovy Mestského úradu v Čadci sa konečne začal. Budovu obnovimé s finančnou podporou Európskej únie, ktorá pokryje prevažnú časť nákladov. Rekonštrukciou radnica usporí značné množstvo energie a prispeje sa ku atraktívnosti samotného objektu, ktorý je pýchou centra mesta. Pôvodný plášť ostane zachovaný.

Projekt nesie už teraz so sebou kus práce

Ing. Milan Gura: "Boli sme úspešní so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu už v roku 2015. A po všetkých možných a nemožných administratívnych úkonoch a byrokracie okolo eurofondov môžeme začať práce realizovať. Pôjde o náročnú rekonštrukciu nakoľko sa bude realizovať za plnej prevádzky budovy MsÚ a v rušnom centre mesta. Rekonštrukciou dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností konštrukcií, a to zateplením obvodového plášťa, rekonštrukciou strechy budovy, výmenou presklených otvorových konštrukcií. Chcem preto požiadať občanov a návštevníkov mesta o strpenie a porozumenie pri vybavovaní úradných záležitostí."

Z histórie o budove mestského domu

V júli 1930 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo vybudovať nový obecný dom. V tom období bol práve na predaj dom, nazývaný podľa jeho pôvodnej funkcie „mýto“, ktorý bol vo vlastníctve F. Braunerovej. Mesto sa rozhodlo tento dom odkúpiť, zbúrať a na jeho mieste postaviť nový obecný dom, v ktorom by sa umiestnili viaceré úrady – poštový, štátny, mernický, berný, dôchodkovej kontroly a prípadne aj obecný úrad. Dovtedajší obecný dom by sa určil na sociálne účely.

Po dlhších prieťahoch majiteľka predala dom za sumu 500.000 Kč. Vypracovaním projektu a  rozpočtu nového obecného domu bol poverený žilinský architekt Z. Wertheimer, ktorý mal nad budovaným domom aj stavebný dozor. Zbúranie mýta a odvoz materiálu bolo za sumu 20.000 korún zadané podnikateľovi A. Haasovi. Stavba obecného domu bola zadaná firme Nekvasil Praha, filiálka Bratislava. Na jeho výstavbu si mesto vzalo pôžičku v mestskej sporiteľni v Žiline.

Samotná stavba začala v roku 1931, dobudovaná bola v roku 1932. Nová budova obecného domu (terajší Mestský dom) bola postavená ako trojpodlažná, symetricky riešená rohová dispozícia má o 2 podlažia prevýšený stredný rizalit s podlubím, vertikálne pôsobenie rizalitu zdôrazňujú lizény a hodinová veža v osi kompozície. Po dobudovaní sa tam umiestnili úrady – obecný, berný, katastrálny, mernický, dôchodková kontrola, pošta, konzumné družstvo Budúcnosť, mäsiar Kubica, obchodník Brichta, obuvník Jurčacko, prenajaté boli aj miestnosti určené na byty. Nakoniec sa prenajali aj priestory pre hostinec.