Presunúť na hlavný obsah

Kysuce a perzekúcie, odborný historický seminár

Novinky

Vedeli ste, že v Čadci sa odohrala jedna z najväčších protikomunistických akcií na Slovensku?
Dňa 23. júna uplynie 75 rokov od jednej z najvýznamnejších udalostí čadčianskej povojnovej histórie – veľkého protikomunistického štrajku, ktorý patril k najväčším protivládnym vystúpeniam na Slovensku. Napriek svojmu a rozsahu, táto akcia nepatrí k všeobecne známym udalostiam. Bývalý režim sa totiž historické momenty, ktoré by mohli narúšať deklarovanú aureolu „dokonalosti“ usiloval účelovo vymazať z historickej pamäte.
Protikomunistická akcia obyvateľov Čadce bola výsledkom všeobecnej nespokojnosti eskalujúcej od februárového komunistického prevratu v roku 1948. Prvotné očakávania už čoskoro vystriedala tvrdá realita, ktorá bola často až opakom deklarovaných komunistických sľubov. V Čadci sa zakrátko po nástupe komunistov k moci začala zhoršovať hospodárska
situácia. V  dôsledku nekompetentného a neodborného riadenia okresné sídlo sužovali zásobovacie problémy. Popri tom boli obmedzované i občianske slobody a začali i prvé perzekúcie. Nespokojnosť miestnych vyvrcholila 23. júna 1948 masovým štrajkom, do ktorého sa zapojili stovky ľudí, predovšetkým pracovníkov tunajších závodov. Približne 500 členný dav sa vydal na pochod Čadcou. Radikálnejšia skupina protestujúcich dokonca napadla a zbila do bezvedomia nepopulárneho predsedu Miestneho akčného výboru Národného frontu Jozefa Danka stelesňujúceho aroganciu a neschopnosť režimu.
Komunistická moc vystúpenie napokon potlačila a dala najavo, že podobné prejavy nehodlá tolerovať. Z protestujúcich zatkli desiatky účastníkov, najmä predákov, z ktorých 22 odsúdili na pobyt v pracovných táboroch.
Viac o tejto a ďalších udalostiach komunistického obdobia sa dozviete na historickom seminári Kysuce a perzekúcie, ktorý sa uskutoční 15. júna 2023 v Dome kultúry v Čadci.

Odborný historický seminár
Kysuce a perzekúcie (1945 – 1989)
15. jún 2023, štvrtok, Dom kultúry v Čadci
Organizátori: Mesto Čadca, PV-ZPKO, Dom kultúry v Čadci, Kysucké múzeum, Matica slovenská

Program
09.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 10.15 Otvorenie
10.15 – 10.40 Národovci a martýri na Kysuciach, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
10.40 – 11.00 Odvlečení do gulagov, PhDr. Martin Lacko, PhD.
11.00 – 11.25 Kysuce v gottwaldovskom období (1948 – 1953), Mgr. Martin Turóci, PhD.
11.25 – 11.45 Diskusia
11.45 – 12.45 Obed

12.45 – 13.10 Prenasledovanie cirkvi: Tzv. Katolícka akcia na Kysuciach, Mgr. Martin Garek, PhD.
13.10 – 13.35 Prenasledovaní kňazi – rodáci z Kysúc, Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga
13.35 – 14.00 Kysucké osobnosti v exile, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.
14.00 – 14.20 Diskusia
14.20 – 14.40 Osudy 50. rokov – príklad rodiny zo Zákopčia, Ing. Stanislav Labjak, ThLic.
14.40 – 15.00 Organizovanie bývalých politických väzňov po roku 1990, doc. Ing. Peter Ivánek, CSc. – Kvetoslav Gregor
15.00 – 15:20 Diskusia
15:20 Záver podujatia