Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca, II. poschodie, č. dv. 215.

 • Jaroslav Mravec, nar.1979, v lehote od 04. 12. 2019 do 19. 12. 2019
 • Stanislav Baláž, nar.1987, v lehote od 04. 12. 2019 do 19. 12. 2019
 • Patrik Šuška, nar.1987, v lehote od 02. 12. 2019 do 17. 12. 2019
 • Otto Baláž, nar.1951, v lehote od 02. 12. 2019 do 17. 12. 2019
 • Jozef Godal, nar.1967, v lehote od 29. 11. 2019 do 14. 12. 2019
 • Bernardína Odrobiňáková, nar. 1963, v lehote od 28. 11. 2019 do 13. 12. 2019
 • Peter Legerský, nar. 1980, v lehote od 28. 11. 2019 do 13. 12. 2019
 • Libor Macháček, v lehote od 28. 11. 2019 do 13. 12. 2019
 • Pavol Mach, nar.1964, v lehote od 27. 11. 2019 do 12. 12. 2019
 • Miroslav Krkoška, nar.1964, v lehote od 26. 11. 2019 do 11. 12. 2019
 • Martin Zajko, nar.1980, v lehote od 26. 11. 2019 do 11. 12. 2019
 • Lýdia Duškovičová, nar.1951, v lehote od 26. 11. 2019 do 11. 12. 2019
 • Martin Zajko, nar.1980, v lehote od 26. 11. 2019 do 11. 12. 2019
 • Eugen Maurský, nar.1960, v lehote od 21. 11. 2019 do 09. 12. 2019
 • Miroslav Garaj, nar.1984, v lehote od 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
 • Ján Grečmal, nar,1968, v lehote od 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.