Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca, II. poschodie, č. dv. 215.

 • Peter Legerský, nar.1980, v lehote od 17. 01. 2020 do 03. 02. 2020
 • Pavol Jančík, nar.1973, v lehote od 17. 01. 2020 do 03. 02. 2020
 • František Jarabica, nar.1977, v lehote od 16. 01. 2020 do 31. 01. 2020
 • Štefan Mikula, nar.1975, v lehote od 15. 01. 2020 do 30. 01. 2020
 • Martin Chaluopecký, nar.1984, v lehote od 14. 01. 2020 do 29. 01. 2020
 • Jozef Miklušák, nar. 1962, v lehote od 14. 01. 2020 do 29. 01. 2020
 • Jozef Kultaník, nar. 1953, v lehote od 14. 01. 2020 do 29. 01. 2020
 • František Jarabica, v lehote od 14. 01. 2020 do 29. 01. 2020
 • Ingrida Balážová, nar.1986, v lehote od 10. 01. 2020 do 27. 01. 2020
 • Vlasta Kužmová, nar.1980, v lehote od 09. 01. 2020 do 24. 01. 2020
 • Róbert Kalinay, nar.1968, v lehote od 08. 01. 2020 do 23. 01. 2020
 • Štefan Farkaš, nar. 1981, v lehote od 08. 01. 2020 do 23. 01. 2020
 • Lukáš Herák, nar. 1988, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Maroš Lokša, nar. 1991, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Michal Kubica, nar. 1981, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Vladimír Harvan, nar. 1995, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Koloman Baliar, nar. 1972, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Mária Špilová, nar. 1987, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Zuzana Kubicová, nar.1961, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020
 • Miroslav Garaj, nar. 1984, v lehote od 03. 01. 2020 do 20. 01. 2020