Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Čadca, II. poschodie, č. dv. 215.

 • Milan Luptovec v lehote od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020
 • Martin Kulla v lehote od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020
 • Jozef Kubaška v lehote od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020
 • Jozef Kultaník v lehote od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020
 • Lukáš Korený v lehote od 03. 02. 2020 do 18. 02. 2020
 • Peter Nekoranec v lehote od 03. 02. 2020 do 18. 02. 2020
 • Jana Pagáčová v lehote od 31. 01. 2020 do 17. 02. 2020
 • Miroslav Bongilaj v lehote od 31. 01. 2020 do 17. 02. 2020
 • Erika Balážová v lehote od 31. 01. 2020 do 17. 02. 2020
 • Jozef Horčičiak v lehote od 31. 01. 2020 do 17. 02. 2020
 • Slávka Bazalová v lehote od 31. 01. 2020 do 17. 02. 2020
 • Marta Kubašková v lehote od 30. 01. 2020 do 14. 02. 2020
 • Pavol Jašurek v lehote od 30. 01. 2020 do 14. 02. 2020
 • Marek Kvašňovský v lehote od 30. 01. 2020 do 14. 02. 2020
 • Rudolf Tomaníček, v lehote od 28. 01. 2020 do 12. 02. 2020
 • Alexander Hozák, v lehote od 24. 01. 2020 do 10. 02. 2020
 • František Kubaška, v lehote od 24. 01. 2020 do 10. 02. 2020
 • Marek Cvikel, v lehote od 23. 01. 2020 do 07. 02. 2020
 • Peter Krella, v lehote od 23. 01. 2020 do 07. 02. 2020
 • Anna Kubicová, v lehote od 23. 01. 2020 do 07. 02. 2020
 • Pavol Hanec, nar.1951, v lehote od 21. 01. 2020 do 05. 02. 2020
 • Alex Greňo, nar.1997, v lehote od 21. 01. 2020 do 05. 02. 2020
 • Stanislav Baláž, nar. 1979, v lehote od 21. 01. 2020 do 05. 02. 2020
 • Jozef Ziavka, nar.1999, v lehote od 21. 01. 2020 do 05. 02. 2020
 • Marek Kadlubec, nar.1990, v lehote od 21. 01. 2020 do 05. 02. 2020