Presunúť na hlavný obsah

Parkovacie karty

Parkovacie karty (PK obyvateľ, PK podnikateľ, PK abonent, PK návšteva) sú len elektronické.

Vybaviť si ich môžete online z pohodlia svojho domova cez smartfón, tablet alebo počítač s pripojením na internet po zaregistrovaní sa na stránke permits.parkdots.com.

Prípadne si parkovaciu kartu môžete vybaviť osobne v úradovni na mestskom úrade s platbou hotovosťou.

Parkovacie karty si bude možné zakúpiť od 1.4.2023. Platnosť vydaných kariet bude od 1.5.2023.

Kompletné informácie nájdete aj vo VZN 2/2022.

Ako získať parkovaciu kartu

  • zaregistrujete sa na portáli permits.parkdots.com,
  • v zozname vyberiete mesto, v ktorom chcete parkovať a kliknete na tlačidlo NOVÁ ŽIADOSŤ,
  • vyplníte žiadosť podľa pokynov vo formulári, priložíte požadované dokumenty a odošlete žiadosť na schválenie,
  • O stave schválenia žiadosti budete automaticky informovaní emailom. Po schválení žiadosti Vám na email bude doručená výzva na úhradu vrátane potrebných údajov.
  • Vo svojom profile budete mať všetky dôležité informácie, okrem iného aj svoje žiadosti a parkovacie karty.

Druhy parkovacích kariet

Obyvateľ

sú určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v rámci mestskej parkovacej zóny - pásma regulovaného parkovania v meste Čadca. Rezident musí byť zároveň vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada parkovaciu kartu vydať.

Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorého je vlastníkom, resp. držiteľom.

Podnikateľ

sú určené pre parkovanie motorových vozidiel podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v rámci mestskej parkovacej zóny - pásma regulovaného parkovania v meste Čadca. Rezident musí byť zároveň vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada parkovaciu kartu vydať a nemá záväzky po splatnosti voči mestu Čadca.

Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz, osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorého je vlastníkom, resp. držiteľom a živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo a miesto prevádzky.

Abonent

môže byť vydaná na jedno EČV v prípade, ak žiadateľ (vlastník alebo držiteľ vozidla) nemá záväzky po splatnosti voči mestu Čadca.

Návšteva

môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne - pásme Čadca.

Pri výdaji PK-N je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a údaj o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude PK-N vydaná.

Platnosť PK-N je minimálne 1 kalendárny deň a maximálne 7 kalendárnych dní. Počet dní platnosti PK -N si žiadateľ určí v žiadosti, pričom cena PK-N je stanovená v zmysle platného cenníka podľa. Právo držiteľa PK-N je obmedzené na dobu platnosti karty. Po uplynutí doby platnosti, nie je držiteľ oprávnený naďalej kartu používať. PK-N môže byť vydaná maximálne 6-krát na jednu bytovú jednotku za jeden rok.

Cenník parkovacích kariet

Rezidentské parkovanie - obyvateľ a podnikateľ

PK-O PK-P
1.vozidlo na BJ / rok 2. vozidlo na BJ / rok 1. vozidlo na SP / rok 2. vozidlo na SP / rok
10,00 50,00 150,00 300,00

Rezidentské parkovanie - návšteva a abonent

PK-N PK-A
ks 6 mesiacov 12 mesiacov
7,00 200,00 400,00