Presunúť na hlavný obsah

Hlásenie pobytu/ubytovania utečencov z Ukrajiny

Pomoc Ukrajine

Za účelom evidencie pobytu osôb - utečencov z Ukrajiny a 3. krajín a s tým spojenými ďalšími procedurálnymi úkonmi je nevyhnutné získať prehľad osôb, ktoré sú ubytované v našom meste.

Z toho dôvodu Vás žiadame, v prípade ak poskytujete ubytovanie utečencom z Ukrajiny a 3. krajín, aby ste nám nahlásili počty a miesto ubytovania utečencov a to buď elektronicky na e-mail pomahameukrajine@mestocadca.sk alebo telefonicky na č. +421907 386 399.

V hlásení uveďte
Počet dospelých z UA:
Počet detí z UA:
Počet osôb z tretích krajín:
Miesto ubytovania:

Taktiež Vás poprosíme nahlásiť aj odchod takýchto osôb/ukončenie pobytu.

Mesto vedie evidenciu počtov a adries takto umiestnených osôb. Zároveň im môžeme z našej strany pomôcť.