Presunúť na hlavný obsah

Odídenci novinky od 1. 7. 2024

Pomoc Ukrajine

Vláda v stredu 5. júna 2024 schválila návrh ministerstva vnútra na úpravy zákona č. 480/2022 o azyle, ktoré sa týkajú azylového konania a poskytovania dočasného útočiska od 1.7.2024. 

Poskytovanie príspevku na ubytovanie odídencov

Príspevok sa bude poskytovať len za určitých podmienok, vrátane obmedzení týkajúcich sa príbuzenských vzťahov a vlastníctva nehnuteľností na území SR. Poskytovať sa bude 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Dlhšie bude možné príspevok za ubytovanie odídenca poskytovať v prípade ubytovania:

  • členov domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
  • osoby so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci,
  • osoby, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
  • dieťaťa do 5 rokov,
  • osamelého rodiča, ktorý sa stará o dieťa do 5 rokov veku alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa do 5 rokov veku  na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok sa nebude poskytovať osobe, ktorá

  • má nárok na iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi
  • je ubytovaná v azylovom zariadení
  • vlastní alebo je spoluvlastníkom nehnuteľnosti
  • je blízkou osobou oprávnenej osoby

Ministerstvo dopravy už príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu poskytovať nebude.

Súčasťou novely budú nové vzory zmlúv, výkazov a tiež povinnosť odídencov bude oznámiť obci, že sa im poskytuje ubytovanie do troch pracovných dní od začiatku ubytovania s preukázaním sa, že sú zraniteľnou osobou a následne dvakrát za mesiac oznámi obci, že sa im poskytuje ubytovanie – pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní.