Presunúť na hlavný obsah

Príspevok za ubytovanie odídencov - výkazy za 1/2024

Pomoc Ukrajine

Oznamujeme vlastníkom nehnuteľností, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, že príspevok za ubytovanie za mesiac 1/2024 si môžu uplatniť do 7. februára 2024.Výkazy, sú ubytovatelia obciam povinní predložiť na aktualizovaných tlačivách.

Termín a presný čas odovzdania výkazu odporúčame vopred dohodnúť emailom: tatiana.tomascova@mestocadca.sk alebo telefonicky +421 41 430 22 74.

Podrobnosti o zmluvných podmienkach a procese získania príspevku za ubytovanie odídenca nájdete na webe MV SR: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej časti, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať na adrese:

Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01Čadca, 2. poschodie, číslo dverí 217, v nasledovných dňoch a časoch:

  • pondelok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
  • utorok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
  • streda: 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:30
  • štvrtok: nestránkový deň
  • piatok: 08:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“.Pre urýchlenie ich vybavenia odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom.