Presunúť na hlavný obsah

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (2.Etapa).

Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti do vzdialenejšieho priemyselného parku v severnej časti mesta (PZ II.) a priemyselnej zóny nachádzajúcej sa priamo vo východnej časti mesta (PZ I.) cez ktorú táto 2. etapa priamo prechádza.
Hlavný cieľ dosiahneme realizáciou jednej hlavnej aktivity:  Aktivita 1 Cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií.

Cyklistická komunikácia  (2. etapa) bude plynule nadväzovať na koniec 1. etapy a bude začínať v križovatke ulíc Nábrežná a Námestie slobody ďalej cez Pribinovu ulicu, Hlinkovu ulicu a ukončená bude v križovatke ulíc Hlinkova a Kysucká cesta. Bude viesť pozdĺž cesty I. triedy I/11 po miestnych komunikáciách centrom Mesta Čadca popod sídlisko Žarec smerom do časti Horelica. Okolo trasy sú situované obchodné centrá, úrady, školy, športový areál, lekárne, služby, zastávky autobusov, vlaková a autobusová stanica, ako aj vzdialenejší priemyselný park a priemyselná zóna.
Cieľovou skupinou sú obyvatelia Čadce.

Výsledkom realizácie projektu bude 1,5205 km vybudovanej cyklistickej komunikácie.

Rozpočet projektu

  • Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 399 182,26 €
  • Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 379 223,15 €
  • Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 19 959,11 €

Partner EU