Presunúť na hlavný obsah

Tradície regiónu spoločným dedičstvom

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)
  • Žiadateľ:  Okres Osvienčim (Oświęcim)
  • Zahraničný a domáci partner (ak existuje):  Mesto Čadca
  • Názov mikroprojektu a umiestnenie činností: Tradície regiónu spoločným dedičstvom

Ciele mikroprojektu

  1. Vystavenie regionálneho kultúrne dedičstva v oblasti kulinárskeho umenia a ľudových zvykov regiónu. 
  2. Spoznávanie a propagácia kulinárskych, remeselných, folklórnych tradícií. 

Akcie sa budú vykonávať prostredníctvom podpory miestnych tradícií. 

Cieľové skupiny: Cieľovými skupinami sú obyvatelia okresu Osvienčim a mesta Čadca. Skupina vybraná počas otvoreného náboru bude vybavená propagačnými materiálmi, publikáciami dokumentujúcimi udalosti, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu na podporu kultúrneho dedičstva okresu Osvienčim a mesta Čadca ako neoddeliteľnej časti Euroregiónu.

Cezhraničný dosah: Poľsko-slovenské pohraničie, vrátane okresu Osvienčim a mesta Čadca, je oblasť s veľkým prírodným, kultúrnym a historickým potenciálom a predstavuje jeden zo základov miestnej identity obyvateľov regiónu. Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť kultúrnych činností a prehĺbiť vedomosti o kultúrnych zdrojoch prostredníctvom organizácie cyklu aktivít na poľskej a slovenskej strane.

Rozpočet projektu (v EUR)

  • Celkové oprávnené náklady:  33 769,65 EUR
  • Finančný príspevok mikroprojektu z EFRR: 28 704,20 EUR, 85%.  

Informácie: https://www.powiat.oswiecim.pl/starostwo-powiatowe/srodki-ue/tradycje-regionu-wspolnym-dziedzictwem/

S podporo intereg a Euroregion Beskidy