Presunúť na hlavný obsah

Participácia / Partycypacja

Projekty (granty, dotácie, eurofondy)

Participácia odbornej i laickej verejnosti na príprave projektov je jedným z dôležitých krokov pri ich vypracovaní a nastavení ich prínosov v najvyššej možnej miere. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať formou tejto výzvy na písomné predkladanie názorov, aby sme získali Vaše pohľady na pripravovaný projekt. Takýmto spôsobom vďaka Vašej spätnej väzbe spoznáme Vaše špecifické potreby a postrehy a budeme môcť projekt vhodne a zmysluplne prispôsobiť už v procese jeho prípravy.
Zároveň sa 18.9.2023 uskutoční stretnutie pozvaných záujmových skupín občanov v zastúpení zo slovenskej aj poľskej strany. O výstupoch spoločného stretnutia Vás budeme počas participácie informovať na webových stránkach oboch zainteresovaných miest.