Presunúť na hlavný obsah

Referendum 2023 - určenie okrskov

Referendum 2023

V zmysle Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda, uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 362/2022, v ktorom určila v bode 2 lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022 a v nadväznosti na § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, u r č u j e m v meste Čadca pre Referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023 12 volebných okrskov.

Sídla volebných miestností v jednotlivých okrskoch sú nasledovné:

 • Okrsok č. 1: Základná škola, Horelica, U Klimka 429
 • Okrsok č. 2: Základná škola, Podzávoz, U Tomali 2739
 • Okrsok č. 3: Základná škola, Milošová, U Prívary 477
 • Okrsok č. 4: Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11
 • Okrsok č. 5: Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11
 • Okrsok č. 6: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14
 • Okrsok č. 7: Základná škola, M . R. Štefánika 2007/14
 • Okrsok č. 8: Základná škola, Komenského 752/20
 • Okrsok č. 9: Základná škola, Komenského 752/20
 • Okrsok č.10: Základná škola, Komenského 752/20
 • Okrsok č.11: Základná škola, Rázusova 2260/29
 • Okrsok č.12: Základná škola, Rázusova 2260/29