Presunúť na hlavný obsah

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Úlohy a lehoty ich plnenia orgánmi štátnej správy i samosprávy sú predmetom Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto stránkach: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22.