Presunúť na hlavný obsah

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Mestské zastupiteľstvo mesta Čadca podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 25/2022 zo dňa 23.06.2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo mesta Čadca bude zložené z 25 poslancov, ktorí budú volení v 4 volebných obvodoch.