Presunúť na hlavný obsah

Počet obyvateľov mesta Čadca

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Mesto Čadca v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. ku dňu 6.6.2022
Počet obyvateľov mesta Čadca je 22 729.