Presunúť na hlavný obsah

Spojené komunálne a župné voľby: začala sa volebná kampaň

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Rozhodnutie o vyhlásení volieb vyšlo v piatok 10. júna v Zbierke zákonov. Znamená to, že v piatok sa začala volebná kampaň. Končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Ak bude politická strana vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte vedenom v banke, tzv. transparentnom účte. Týka sa to aj nezávislých kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov.

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022.

Politické strany, nezávislí kandidáti, voliči a samosprávy nájdu informácie o spojených voľbách vrátane volebnej kampane, financovania, najčastejších otázok a odpovedí na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
 

V rozhodnutí o vyhlásení volieb sú určené nasledujúce LEHOTY:

  • Lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022.
  • Lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022.
  • Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. augusta 2022.
  • Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022.
  • Lehota na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií do 22. septembra2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.