Presunúť na hlavný obsah

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie  a okrskových volebných komisií

Spojené voľby 2022 - sobota, 29. október

Mesto Čadca v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskových komisií: volby@mestocadca.sk

Všetky potrebné informácie k delegovaniu členov do volebných komisií sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?selfgov22-info23