Presunúť na hlavný obsah

Dotazník za účelom zistenia záujmu verejnosti o šport v meste

Šport

Vážená športová verejnosť, spoločne s kolegom z komisie športu a mládeže Ing. Michalom Varmusom sme pripravili dotazník za účelom zistenia záujmu verejnosti o šport v meste a najväčšie slabiny tak ako ich vnímate vy. Prosím o pár minút pri vyplnení dotazníka. Každá odpoveď sa ukladá a vyhodnocuje, preto prosím o reálne a plnohodnotné odpovede, aby sme vedeli, kam smerovať naše úsilie a aby naša práca pri tvorbe dotazníka nevyšla navnivoč.

Ďakujem. JUDr. Peter Strapáč, PhD., predseda komisie športu a mládeže.

Chcem vyplniť dotazník