Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca investuje do športovej infraštruktúry

Šport

Ako to bolo?

Mesto Čadca nikdy nevlastnilo objekt nazývaný „futbalová tribúna“ na štadióne. Počas vyše dvadsiatich rokov, pri zmenách vlastníkov či nájomcov, ktorí spočiatku futbal a tiež iné športy využívajúce napr. atletickú dráhu podporovali, však budova s pribúdajúcim časom čoraz viac chátrala a s výnimkou horného poschodia sa stala zhruba pred štyrmi-piatimi rokmi definitívne pre šport nepoužiteľná. Pocítili to najmä futbalisti, pre ktorých činovníkov bolo každý víkend usporiadanie súťažného zápasu sizyfovskou námahou a na hranici zväzovej regulárnosti. Verejnosť okrem toho denne vnímala nevľúdne pôsobiacu budovu a jej okolie.

Iniciatíva a riešenie z mesta

V dnešnej dobe nebolo inej možnosti, ako zachrániť tento objekt neslúžiaci svojmu zámeru s pomocou vedenia mesta. Ľady so pohli v minulom roku a sľub primátora, ktorý deklaroval aj vo svojom volebnom programe, sa začal napĺňať. V prvom rade prišlo k odkúpeniu celej budovy, ktorej súčasťou je aj spomínané prvé poschodie, ktoré je v dobrom stave a ponúka niekoľko pekných priestorov. Napríklad na kancelárie a zázemie viacerých športových klubov pôsobiacich na území mesta. Dostať majetok do vlastných rúk bol základ (jún 2015). Následne prišlo k prebratiu objektu a jeho zvereniu do správy mestskej organizácie MPS Čadca (jeseň 2015). Na jar tohto roku sa začalo s projektovou dokumentáciou a prípravou prestavby.

Práce už v plnom prúde

Počas prázdninových týždňov sa renovácia úspešne rozbehla. Počnúc inžinierskymi sieťami, výmenou časti okien, vykurovaním a končiac prestavbou miestností do stavu vyhovujúcich súčasným požiadavkám sa pomaly pracuje na všetkom.

Verme, že práce sa dokončia ešte túto jeseň a športovcom budú k dispozícii minimálne dve šatne, z toho jedna kompletná so samostatnými sprchami, toaletami, a tiež priestory pre delegované osoby športových podujatí. V tom prípade by sa ukončila prvá fáza prác, ktorá má oporu v tohtoročnom rozpočte mesta. Celková rekonštrukcia je rozplánovaná minimálne do troch etáp. Pokračovať by sa malo znova v budúcom roku.

Dom športu

Budova tribúny to nie je len priestor „na sedenie“. Sú to dve poschodia s úžitkovou plochou takmer 1500m²! Mesto v prospech športu všeobecne, nielen futbalu, investovalo do objektu už nemálo prostriedkov. Dôležitý je konečný cieľ – dať mestským športovým klubom kultúrny a seriózny priestor – Dom športu, v ktorom nájdu svoje dôstojné zázemie i reprezentačné priestory.