Presunúť na hlavný obsah

Oceňovanie najlepších športovcov mesta za rok 2017

Šport

Mesto Čadca poďakovalo úspešným športovcom, ktorí v športovej oblasti dosiahli vynikajúce výsledky a športovými úspechmi zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí.

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v piatok, 16. februára 2018.

„Chcel by som poďakovať všetkým oceneným športovcom za výborné výsledky, ktoré dosiahli v minulom roku, či už v kolektívnych alebo individuálnych športoch. Úspechy našich športovcov sú neprehliadnuteľné. Majú za sebou vydarený rok, som na nich hrdý. “ uviedol, okrem iného, v príhovore primátor Ing. Milan Gura.

Ocenení športovci pre rok 2017

Dávid SLIVKA, šach – junior, Magdaléna Mrmusová, šach – mladšia žiačka, Aleš Balamucký, plávanie – junior, Nicol Jánošíková, atletika – mladšia žiačka, Mestský stolnotenisový klub Čadca, mladší žiaci: Michal Kapusta, Marián Piala, Radoslav Šramo, Jakub Goldír, Samuel Kubjatko, Tomáš Behúň, preteky turistickej zdatnosti – junior, Kristián Michalec, karate – senior, Ing. Ján Jurčík, beh do vrchu – veterán, Ing. Radka Prívarová, atletika – kat.žien, Tomáš Tlelka, futbal A - mužstvo, Marek Hlava, futbal A - mužstvo, Mestský stolnotenisový klub Čadca, extraliga: Pavel Petráš, Radoslav Blažek, Radovan Cyprich, Samuel Cyprich, Hokejbalový klub Čadca, extraliga, Karol Kapusta za celoživotnú prácu pri rozvoji stolného tenisu v meste Čadca

Podpora športu je pre mesto prioritou

Dotácia športovým klubom mesta Čadca sa výrazne zvýšila. Predstavuje sumu 120 tisíc eur. Je to doposiaľ najvyššia dotácia, ktorú mesto poskytlo na činnosť klubov v meste. Nezanedbateľnou podporou športovcov zo strany mesta je aj možnosť využívania oboch športových hál bezplatne. Podporujeme aj významné športové podujatia v meste, ako je napríklad Kysucký maratón, Beh na Husárik, Štefanský futbalový turnaj, letný Hokejbalový turnaj o pohár primátora a ďalšie podujatia. Pravidelne organizujeme pre žiakov našich mestských škôl letné i zimné športové hry.

Galéria