Presunúť na hlavný obsah

Neváhajte s prihlásením na druhý najstarší maratón na Slovensku – pozor už 17. jún 2023 

Šport

 • 47. ročník KYSUCKÉHO MARATÓNU
 • 22. ročník MINIMARATÓNU
 • 19. ročník POLMARATÓNU
 • 6. ročník MARATÓNSKEJ ŠTAFETY

Organizátori

Klub Kysuckého maratónu Čadca, Mesto Čadca, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Krásno nad Kysucou, OÚ Stará Bystrica, Klubina, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Okresný úrad Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Olympijský klub Kysuce, Slovenský atletický zväz, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca, Mestská polícia Čadca, Centrum voľného času Čadca, Únia žien, Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca

Organizačný výbor

 • Mgr. Milan Pollák - predseda KKM Čadca a predseda org. výboru
 • JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. - primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
 • Ing. Erika Jurinová - predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
 • JUDr. Roman Repa - prednosta okresného úradu Čadca
 • Ing. Jozef Grapa - primátor mesta Krásno nad Kysucou
 • PaedDr. Juraj Hlavatý - starosta obce Zborov nad Bystricou
 • JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD. - starosta obce Stará Bystrica
 • JUDr. Anton Blaha, CSc. - čestný predseda KKN
 • Ing. Miloš Vojtek - riaditeľ OR PZ
 • Mgr. Jolana Krkošková - presedníčka Únia žien Slovenska
 • Mgr. Mária Čamborová - riaditeľ CVČ Čadca
 • Pavol Latka - riaditeľ MPS Čadca
 • Mgr. Ľubica Kullová - riaditeľka DK Čadca
 • Mjr. Mgr. František Linet - náčelník MP Čadca
 • Mgr. Jaroslav Klus - predseda OK Kysuce
 • Ing. Pavol Marko - KKM Čadca
 • Ján Rebroš - KKM Čadca
 • Slavomír Bacula - KKM Čadca
 • Miloš Zemaník - KKM Čadca

Časový program

Prezentácia v Dome kultúry Čadca

 • 16. 6. od 16.00 – 20.00 hod.
 • 17. 6. od 7.00 – 9.30 hod.

 

 • 10.00 hod. ŠTART
 • 10.10 hod. program pred Domom kultúry
 • 11.10 hod. dobeh prvých polmaratóncov
 • 12.30 hod. dobeh prvých maratóncov
 • 14.00 hod. celkové vyhlasovanie výsledkov

Kategórie

MARATÓN

 • muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov, ženy
 • muži + ženy absolútne poradie
 • majster okresu Čadca a KNM (klub alebo obec z okresu Čadca a KNM)

POLMARATÓN

 • muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov
 • ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov, ženy nad 50 rokov

POLMARATÓN ŠTAFETA

 • Muži (3 čl.)
 • Ženy (3 čl.)
 • Zmiešaná (3 čl.)

MINIMARATÓN

 • Chlapci od 10 rokov
 • Dievčatá od 10 rokov

Prihlášky a štartovné

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného:

Maratón, polmaratón:

 • zaplatené do 1. 5. 2023 – 20 EUR
 • zaplatené do 10. 6. 2023 – 25 EUR
 • zaplatené po 10. 6. 2023 (a pri prezentácií) – 30 EUR
 • účastníci z okresu Čadca a KNM + zamestnanci firmy Schaeffler, zaplatené do 10.6.2023 – 15 EUR
 • štafeta: 15 EUR za člena

Minimaratón: deti štartovné neplatia a prihlasujú sa v CVČ Čadca, alebo pri prezentácii.

Štartovné môžete uhradiť vkladom alebo prevodom na účet:

 • číslo účtu IBAN: SK06 0200 0000 0000 1533 9322BIC, SWIFT: SUBASKBX
 • názov banky: VÚB, a.s.majiteľ účtu: Klub Kysuckého maratónu Čadca (02201 Čadca, A. Bernoláka 2609)
 • variabilný symbol: uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRR

do popisu transakcie (poznámky) uveďte prosím svoje celé meno.

>>> ONLINE PRIHLÁŠKA / REGISTRÁCIA <<<

Ceny a suveníry

Všetci účastníci maratónu, polmaratónu a členovia maratónskej štafety dostanú medailu, uterák s logom KM, propagačný materiál, suveníry a občerstvenie.

Podrobný rozpis cien

Limit

Pre účastníkov nie je predpísaný výkonnostný limit. Usporiadateľ určuje čas 5 hod. na 40 km. Účastníci, ktorí nedosiahnu tento čas, nebudú zaradení do výsledkovej listiny.

Šatne, ubytovanie, stravovanie

Účastníkom je k dispozícii šatňa, bazén a sauna na miestnej plavárni.Po preteku bude podané občerstvenie. Na trati je zriadených 8 občerstvovacích staníc (5,6km 11km 15km 20km 25km 30km 35,4km 40km). Pretekári môžu použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré nesmie byť v sklenenej nádobe. Treba ho odovzdať pri prezentácii s označením štartovného čísla a km.

Upozornenie

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na náklady vlastné alebo vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.

Kompletné informácie na www.kysuckymaraton.sk