Presunúť na hlavný obsah

Bežci - prihláste sa na Kysucký maratón 2024. Pozor zmena štartu!

Šport
 • 48. ročník KYSUCKÉHO MARATÓNU
 • 23. ročník MINIMARATÓNU
 • 20. ročník POLMARATÓNU
 • 7. ročník MARATÓNSKEJ ŠTAFETY

„Keď chcete niečo vyhrať, bežte sto metrov. Keď chcete niečo zažiť, bežte maratón!“ Týmito slovami charakterizoval maratónsky beh legendárny Emil Zátopek, víťaz najťažšej atletickej disciplíny na olympiáde v Helsinkách v roku 1952.

Popis trate

Štart a cieľ preteku je v Čadci na Matičnom námesti pri Dome kultúry. Trasa vedie cez pešiu zónu, Kysuckou cestou (starou cestou) ku kruhovému objazdu pod sídliskom Žarec, kde je otočka minimaratónu. Bežci pokračujú cestou cez Horelicu, popod Oščadnicu, cez Krásno nad Kysucou, kde je v časti Kalinov otočka polmaratónu. Maratónci pokračujú po ceste cez obce Zborov nad Bystricou a Klubina až do Starej Bystrice, kde je pri Slovenskom orloji otočka maratónu. Späť sa všetci vracajú po tej istej trase s vynechaním centra Krásna nad Kysucou. Úradný merač trate: Marián Kalabus. https://www.kysuckymaraton.sk/maraton/popis-trate

Časový program
Prezentácia: v Dome kultúry Čadca       

28. 6. od 16.00 – 20.00 hod.
29. 6. od 6.00 – 8.30 hod.

Pozor zmena štartu:

!!! 9.00 hod.       ŠTART !!!
9.10 hod.       program pred Domom kultúry
10.10 hod.     dobeh prvých polmaratóncov
11.30 hod.     dobeh prvých maratóncov
14.00 hod.     celkové vyhlasovanie výsledkov

Bežci - prihláste sa

Každého prosíme o online registráciu.

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného:

 • Maratón, polmaratón:zaplatené do 1. 5. 2024 – 25 EUR
 • zaplatené do 10. 6. 2024 – 30 EUR
 • zaplatené po 10. 6. 2023 (a pri prezentácií) – 35 EUR
 • účastníci z okresu Čadca a KNM, zaplatené do 10.6.2023 – 20 EUR
 • štafeta: 15 EUR za člena = 45 EUR tím
 • Minimaratón: deti štartovné neplatia a prihlasujú sa v CVČ Čadca, alebo pri prezentácii.

Prihlásenie je možné aj pri prezentácii, pred podujatím.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa online s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, alebo bankovým prevodom. Platobné údaje budú zobrazené v procese registrácie a následne zaslané aj na uvedenú e-mailovú adresu. Prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@vos-tpk.sk.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 3 dní pred dňom konania podujatia má pretekár možnosť presunúť štartovné na iného pretekára. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho lekára v týždni konania podujatia (t.j. od pondelka), má rovnako možnosť presunúť štartovné, v krajnom prípade dôjde k vráteniu zaplatenej sumu zníženej o storno poplatok vo výške 1 euro.

Ceny a suveníry

Všetci účastníci maratónu, polmaratónu a členovia maratónskej štafety dostanú medailu, hodnotné ceny, suveníry a občerstvenie.

Absolútne poradie muži, ženy

1. miesto - 500€ prémia pre 1. bežca + pohár od zakladateľa KM Antona Blahu
2. miesto - 300€
3. miesto - 200€

Ženy

1. miesto - 300€ + pohár primátora mesta Čadca
2. miesto - 100€ + vecná cena
3. miesto - 60€ + vecná cena

Muži do 40 rokov

1. miesto - 80€ + vecná cena
2. miesto - 50€ + vecná cena
3. miesto - 30€ + vecná cena

Muži nad 40 rokov

1. miesto - 80€ + vecná cena
2. miesto - 50€ + vecná cena
3. miesto - 30€ + vecná cena

Muži nad 50 rokov

1. miesto - 80€ + vecná cena
2. miesto - 50€ + vecná cena
3. miesto - 30€ + vecná cena

Muži nad 60 rokov

1. miesto - 80€ + vecná cena
2. miesto - 50€ + vecná cena
3. miesto - 30€ + vecná cena

Polmaratón / Half-marathon

Absolútne poradie
vecná cena + pohár KKM

Muži do 40 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Muži nad 40 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Muži nad 50 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Muži nad 60 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Ženy do 40 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Ženy nad 40 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Ženy nad 50 rokov

1. - 3. miesto - vecné ceny

Maratónska štafeta / Marathon relay

 • Muži 1. - 3. miesto - vecné ceny
 • Ženy 1. - 3. miesto - vecné ceny
 • Zmiešaná 1. - 3. miesto - vecné ceny

Okres Čadca a KNM

 • 1. miesto – pohár OK Kysuce
 • 1.–8. miesto – vecné ceny

Upozornenie:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu.

Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.

Bližšie informácie

 • Mgr. Milan Pollák, riaditeľ preteku, mobil: 0905 426 307
 • Ing. Pavol Marko, info KKM Čadca, online prihlášky, pavol.marko@kysuckymaraton.sk
 • Centrum voľného času Čadca, prihlášky (minimaratón), tel.: 041/ 433 41 80

Propozície na stiahnutie v prílohe.

Galéria