Presunúť na hlavný obsah

Športovec roka mesta Čadca

Rok 2007

Najlepší športovci

 1. Peter Tichý - ŠKP Čadca – ľahká atletika
 2. Jozef Ninis - TJ Lokomotíva Čadca - sane
 3. Bc. Peter Krkoška - MSK HCH Čadca – stolný tenis

Zároveň budú vyhlásení nasledujúci úspešní športovci, ktorí budú ohodnotení bez uvedenia poradia:

 • Ing. Ladislav Sventek ŠKP Čadca – ľahká atletika
 • Martin Putyra ŠSS Čadca - karate
 • Ing. Marián Kantorík CAISSA Čadca - šach
 • Alena Lešková HK PRATEX - hádzaná
 • Martin Krkoška TJ Lokomotíva - sane
 • Peter Joukl FK Čadca - futbal
 • Milan Kubiatko Klub Kysuckého maratónu
 • Milan Kubiatko KHÚ – hokejbal

Najúspešnejšie družstvá

 1. 1. MSK HCH Čadca stolný tenis
 2. 2. CAISSA Čadca šach
 3. 3. HK PRATEX Čadca hádzaná

Rok 2008

Najlepší športovci

 1. Jozef Ninis - TJ Lokomotíva Čadca – oddiel saní
 2. Peter Tichý - Športový klub polície Čadca
 3. Radoslav Blažek - Mestský stolnotenisový klub Ceresit Čadca
 4. Martin Krkoška - TJ Lokomotíva Čadca – oddiel saní
 5. Martina Bábelová - Športový klub polície Čadca
 6. Iveta Rebrošová - Hádzanársky klub PRATEX Čadca
 7. Tomáš Konderla - Kysucká hokejbalová únia Čadca
 8. Mária Marcibálová - TJ Slávia Čadca
 9. Ing. Ján Jurčík - Klub Kysuckého maratónu Čadca
 10. Bc. Richard Chromík - Klub naturálnej kulturistiky Čadca
 11. Michal Vlček - Futbalový klub Čadca
 12. Dárius Vnuk - Futbalový klub Čadca
 13. Rastislav Briestenský - Šachový klub CAISSA Čadca
 14. Zuzana Ducká - Hádzanársky klub PRATEX Čadca

Najúspešnejšie družstvá

 1. Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca
 2. Šachový klub CAISSA Čadca
 3. Hádzanársky klub PRATEX Čadca, Kysucká hokejbalová únia Čadca

Rok 2009

Najlepší športovci

 • Jozef Ninis - TJ Lokomotíva Čadca – oddiel saní
 • Mária Marcibálová  – Klub Kysuckého maratónu Čadca
 • Marián Jurčík - Telovýchovná jednota CAISSA Čadca
 • Peter Tichý - Športový klub polície Čadca
 • Pavol Petráš - MSK Ceresit Čadca
 • Róbert Šotkovský, Ján Masný – BVC Čadca
 • Iveta Rebrošová - Hádzanársky klub PRATEX Čadca
 • Richard Halfar - Mestská únia malého futbalu SFZ Čadca

Najúspešnejšie družstvá

 1. TJ Lokomotíva Čadca – návrh na ocenenie pri príležitosti 50 rokov úspešnej činnosti, dosiahnutých výsledkov a vzornú reprezentáciu
 2. Klub karate ZZO Čadca
 3. Mestský stolnotenisový klub Ceresit Čadca, Telovýchovná jednota CAISSA Čadca

Najlepší mladý športovec

 • Marián Pončka – Klub karate ZZOP Čadca
 • Adriana Cisariková – MSK Ceresit Čadca
 • Zemaník, Petrulák – TJ Lokomotíva Čadca – oddiel saní
 • Patrik Jarabica – Futbalový klub Čadca

Rok 2010

 • Marek Pončka – Klub karate TJ ZZO Čadca
 • Adriana Cisariková –Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca
 • Roman Rezetka –Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca
 • Marián Zemaník – Jozef Petrulák, TJ Lokomotíva Čadca – oddiel saní
 • Patrik Jašurek – Futbalový klub Čadca
 • Maroš Fonš – Kysucká hokejbalová únia Čadca
 • Jozef Straka – TJ Slávia CAISSA Čadca
 • Klub karate ZZO Čadca – mládežnícke družstvá
 • Futbalový klub Čadca – mladší dorast U17
 • Telovýchovná jednota Lokomotíva Čadca – oddiel volejbalu – žiačky
 • Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca – družstvo dorastencov
 • Peter Tichý – Športový klub polície Čadca
 • Anna Balošáková – Športový klub polície Čadca
 • Ján Jurčík – Klub Kysuckého maratónu Čadca
 • Kristína Pavlíková, Simona Smičíková – BVC Čadca
 • Iveta Rebrošová – Hádzanársky klub PRATEX Čadca
 • Marián Jurčík – Telovýchovná jednota Slávia CAISSA Čadca
 • Jozef Ninis – Telovýchovná jednota Lokomotíva Čadca – oddiel saní
 • Andrej Kmeť – Futbalový klub Čadca
 • Pavel Petráš – Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca
 • Hádzanársky klub PRATEX Čadca
 • Telovýchovná jednota Slávia CAISSA Čadca
 • BVC Čadca – plážový volejbal
 • Ľudovít Valárik – Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca
 • Matúš Briestenský, zosnulý 11.2.2011 – In memoriam

Rok 2011

Mládež jednotlivci - najlepší športovci

 1. Marek Pončka karate ŠKP Polícia
 2. Marián Maják stolný tenis MSK Čadca
 3. Adriana Cisariková stolný tenis MSK Čadca

Mládež jednotlivci - bez poradia

 • Marián Zemaník a Jozef Petrulák dvojsedadlové sane TJ Lokomotíva Čadca za reprezentáciu mesta
 • Adrián Kromka futbal FK Čadca U15 za reprezentáciu mesta
 • Kristián Michalec karate Karate klub ZZO Čadca za reprezentáciu mesta
 • Matej Vlček turistika Tulák za reprezentáciu mesta
 • Patrik Šabík plávanie PK Žabka Čadca za reprezentáciu mesta

Mládež družstvá

 1. MSK Čadca extraligové družstvo dorastencov stolný tenis
 2. HBK Čadca extraligové družstvo juniorov U16 hokejbal
 3. FK Čadca prvoligové družstvo starších žiakov U15 futbal
 4. TJ Lokomotíva Čadca oddiel volejbalu - žiačky volejbal

Seniori jednotlivci - bez poradia

 • Peter Tichý atletika – beh ŠKP Čadca za reprezentáciu mesta
 • Jozef Ninis sane TJ Lokomotíva Čadca za reprezentáciu mesta
 • Ladislav Sventek atletika - beh ŠKP Polícia za reprezentáciu mesta
 • Michal Novotný futbal FK Čadca za reprezentáciu mesta
 • Radoslav Blažek stolný tenis MSK Čadca za reprezentáciu mesta
 • Lucia Šušková futbal Slovan Bratislava/FK Čadca za reprezentáciu mesta
 • Roman Baláž futsal Benfica GEMM za reprezentáciu mesta
 • Ľudovít Valárik stolný tenis - veteráni CERESIT Čadca za reprezentáciu mesta
 • Mária Marcibálová atletika – beh - veteránky Slávia Čadca za reprezentáciu mesta

Seniori družstvá

 1. TJ Slávia CAISSA Čadca extraligové družstvo šach
 2. MSK Čadca extraligové družstvo stolný tenis

Tréner

 • Ivan Stranovský mládež, hádzaná, basketbal, pedagogická činnosť - za dlhoročnú prácu, úspešné trénerstvo a oddanosť mládeži a športu.

Rok 2012

Mládež jednotlivci - najlepší športovci

 1. Marek Pončka-Športový klub polície Čadca - oddiel karate
 2. Marián Zemaník a Jozef Petrulák - TJ Lokomotíva Čadca - oddiel saní
 3. Samuel Cyprich - Mestský stolnotenisový klub Čadca, Kristián Michalec - Klub karate ZZO Čadca, Matúš Hudec - Športový klub polície Čadca - oddiel karate

Mládež jednotlivci - bez poradia

 • Andrej Štrba - Futbalový klub Čadca U15
 • Jozef Straka - TJ Slávia CAISSA Čadca
 • Adriána Cisariková - Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Marián Maják - Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Patrik Šabík - OZ Žabka Čadca
 • Pavol Prívara - Kysucká hokejbalová únia Čadca
 • Lucia Poláčková - TJ Lokomotíva Čadca - oddiel volejbalu
 • Simona Kaňová - Športový klub polície Čadca-oddiel biatlonu
 • Damián Cesnek - Športový klub polície Čadca-oddiel biatlonu

Mládež družstvá

 1. Športový klub polície Čadca - oddiel karate - starší žiaci
 2. Mestský stolnotenisový klub Čadca - mladší žiaci
 3. TJ Lokomotíva Čadca-oddiel volejbalu - staršie žiačky
 4. Futbalový klub Čadca - U15, starší žiaci

Seniori, jednotlivci - bez poradia

 • Ladislav Sventek - Športový klub polície Čadca
 • Pavel Petráš - Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Peter Tichý - Športový klub polície Čadca
 • Jozef Ninis - TJ Lokomotíva Čadca-oddiel saní
 • Marián Jurčík - TJ Slávia Caissa Čadca
 • Tomáš Kubica - Futbalový klub Čadca
 • Ján Jurčík - Klub Kysuckého maratónu Čadca

Špeciálne ceny

 • Tréner: Stanislav Hulita - sánkovanie
 • Za rozvoj športu: Hádzanársky krúžok žiakov a žiačok pod vedením Mária Hrudalovej, BVC Čadca, Kysucká basketbalová liga Čadca
 • Za športové výkony: Juraj Pecár –Kysucká basketbalová liga Čadca, Iveta Korená a Janka Šimanicová + Ján Masný a Robert Šotkovský - BVC Čadca

Rok 2013

Seniori – jednotlivec

 1. Marián Zemaník, Jozef Petrulák – TJ Lokomotíva Čadca
 2. Pavel Petráš – Mestský stolnotenisový klub Čadca
 3. Marek Hlava – Futbalový klub Čadca, Ing. Ladislav Sventek – Športový klub polície Čadca

Seniori – kolektív

 1. Mestský stolnotenisový klub Čadca – extraliga muži
 2. Futbalový klub Čadca – A mužstvo

Juniori – jednotlivec

 1. Marek Pončka - Športový klub polície, oddiel karate
 2. Filip Delinčák - Mestský stolnotenisový klub Čadca
 3. Michal Rokyčák - Futbalový klub Čadca
 4. Karolínka Kašubová - Plavecký klub Žabka, Rudolf Turiak - JSC educationis

Tréner

 • Bohdan Kormanec – Mestský stolnotenisový klub Čadca. Ocenenie tréner roku 2013 za obetavú a trpezlivú prácu pri výchove nových talentov v stolnom tenise.
 • Mária Marcibálová - ocenenie za celoživotný prínos športu a reprezentáciu mesta Čadca.

Juniori – kolektív

 1. Mestský stolnotenisový klub Čadca – mladší žiaci
 2. Futbalový klub Čadca - starší žiaci U15
 3. Kysucká šachová škola Čadca - A družstvo

Športovci roka 2014

Seniori – jednotlivec

 • Adriana Cisariková – Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Pavel Petráš – Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Tomáš Tlelka – Futbalový klub Čadca

Seniori – kolektív

 • Mestský stolnotenisový klub Čadca – extraliga muži
 • Marián Zemaník, Jozef Petrulák – TJ Lokomotíva Čadca
 • Iveta Korená, Jana Šimanicová – BVC Čadca
 • Róbert Šotkovský, Ján Masný

Mládež – jednotlivec

 • Anetka Kašubová – Triatlonový klub Žabka Čadca
 • Michal Kapusta – Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Tomáš Krupík – Futbalový klub Čadca

Mládež – kolektív

 • Mestský stolnotenisový klub Čadca – mladší žiaci
 • Richard Gavlas, Michal Lopanič – TJ Lokomotíva Čadca
 • Marek Pončka, Dávid Kajánek – Športový klub polície, oddiel karate
 • Matúš Hudec

Tréner

 • Oldřich Šoukal /In memoriam/
 • Mgr. Milan Pollák – za dlhoročný prínos pre šport

Kategória veteránov

 • Mária Marcibálová
 • Jozef Majerík
 • Tenisový klub ZZO Čadca

Výnimočný počin – mládež – Marek Pončka – Športový klub polície, oddiel karate

Výnimočný počin – seniori – Mestský stolnotenisový klub Čadca /extraliga/

Rok 2015

Dospelí – jednotlivci /bez poradia/

 • František Ujházi
 • Tomáš Tlelka
 • Marián Ponek
 • Kristián Michalec – Klub karate ZZO Čadca

Dospelí - družstvo /bez poradia/

 • Mestský stolnotenisový klub Čadca - Pavel Petráš, Radoslav Blažek, Peter Krkoška, Marián Kapusta, Radovan Cyprich

Mládež – jednotlivci /bez poradia/

 • Jakub Goldír – Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Aneta Kašubová – OZ Žabka Čadca

Mládež – družstvo /bez poradia/

 • Mestský stolnotenisový klub Čadca /mladší žiaci/ - Filip Delinčák, Martin Kapusta, Michal Kapusta, Jakub Goldír, Radoslav Šramo
 • Futbalový klub Čadca – starší žiaci
 • Kysucká šachová škola - Anton Sventek, Kristián Hanec, Matej Oravec, Juraj Adamčík

Veteráni – jednotlivci

 • Ján Jurčík – Klub Kysuckého maratónu Čadca

Výnimočný počin

 • Marián Beleš – TJ Slávia CAISSA Čadca Ocenenie za celoživotný prínos pre šach.

Tréner

 • Elena a Peter Grambličkovi – TJ Lokomotíva Čadca - Ocenenie za 23 rokov trénerskej práce s mladými volejbalistkami.

Športovci roka 2016

Dospelí – jednotlivci /bez poradia/

 • Ladislav Sventek – Športový klub polície Čadca
 • Marián Jurčík – Telovýchovná jednota Slávia CAISSA Čadca

Mládež – jednotlivci /bez poradia/

 • Nina Holeštiaková – Kysucká šachová škola
 • Jakub Goldír – Mestský stolnotenisový klub Čadca
 • Alex Maták – OZ Žabka Čadca

Mládež – družstvo /starší žiaci/

 • Mestský stolnotenisový klub Čadca
  Filip Delinčák, Martin Kapusta, Michal Kapusta, Jakub Goldír, Radoslav Šramo, Samuel Cyprich

Rok 2017

Kategória žiak - mládež – junior jednotlivec - bez poradia

 • Dávid Slivka - TJ Slávia CAISSA Čadca
 • Magdaléna Mrmusová – Kysucká šachová škola Čadca
 • Aleš Balamucký - Občianske združenie Žabka Čadca
 • Nicol Jánošíková - Atletický klub ZZO Čadca
 • Tomáš Behúň - Turistický oddiel Tulák CVČ a TJ Lokomotíva Čadca

Kategória mládež – družstvo - bez poradia

Mladší žiaci – Mestský stolnotenisový klub Čadca /Michal Kapusta, Marián Piala, Radoslav Šramo, Jakub Goldír, Samuel Kubjatko/

Kategória dospelý – jednotlivec - bez poradia

 • Kristián Michalec – Klub karate ZZO Čadca
 • Ján Jurčík – Klub Kysuckého maratónu Čadca
 • Radka Prívarová – Atletický klub ZZO Čadca
 • Tomáš Tlelka – Futbalový klub Čadca /A-mužstvo/
 • Marek Hlava – Futbalový klub Čadca /A-mužstvo/

Kategória dospelí – družstvo - bez poradia

 • Extraliga – Mestský stolnotenisový klub Čadca  /Pavel Petráš, Radoslav Blažek, Radovan Cyprich, Samuel Cyprich/
 • Extraliga do 19 rokov – Hokejbalový klub Čadca /21 hráčov/

Karol Kapusta – za celoživotnú prácu pri rozvoji stolného tenisu v meste Čadca